Čarobnjak za pravila

Pravila se grupiraju/kategoriziraju prema ESET-ovim programima. Klikniteicon_expandda biste proširili kategoriju i vidjeli dostupna pravila. Standardna pravila sadrže unaprijed definirana pravila, a u Prilagođenim pravilima navode se kategorije svih pravila koje ste ručno stvorili.

Upotrijebite pravila za konfiguriranje svog ESET-ova programa na isti način kako biste to učinili u prozoru „Napredno podešavanje” na korisničkom sučelju programa. Za razliku od pravila u servisu Active Directory, ERA pravila ne mogu prenositi skripte ili nizove naredbi. Unesite tekst da biste pretražili stavku pod „Napredno podešavanje” (primjerice, HIPS). Prikazat će se sve postavke HIPS-a. Kada kliknete ikonu ? u gornjem desnom kutu, prikazat će se mrežna stranica pomoći za određenu postavku.

policies_manage

Filtar pristupa grupi

access_group

Gumb za filtriranje pristupa grupi omogućuje korisnicima da odaberu statičku grupu i filtriraju prikazane objekte prema grupi u kojoj se nalaze.

Stvori novo pravilo

1.Kliknite Administrator > Pravila > Novo pravilo.

2.Unesite osnovne informacije o pravilu, primjerice naziv i opis (nije obavezno).

3.Odaberite odgovarajući program u odjeljku Postavke.

4.Zastavicama dodajte postavke s kojima će pravilo postupati.

5.Odredite klijente koji će primiti ovo pravilo. Kliknite Dodijeli da biste prikazali sve statičke i dinamičke grupe i njihove članove. Odaberite računalo na koje želite primijeniti pravilo i kliknite U redu.

6.Pregledajte postavke za ovo pravilo pa kliknite Završi.