Ogledni scenarij spajanja pravila

Ovaj primjer opisuje:

Upute kako primijeniti postavke pravila na sigurnosne programe ESET Endpoint.

Kako se pravila spajaju prilikom primjene zastavica i pravila

U situacijama kada administrator želi:

odbiti pristup za Ured u San Diegu za stranice www.forbidden.uk, www.deny-acces.com, www.forbidden-websites.uk i www.forbidden-website.com

dopustiti pristup Marketinškom odjelu za stranice www.forbidden.uk, www.deny-acces.com

admin_policy_merge_example

...administrator mora slijediti ove korake:

1.Stvorite novu statičku grupu Ured u San Diegu, a zatim Marketinški odjel kao podgrupu statičke grupe naziva Ured u San Diegu.

2.Idite na Administrator > Pravilo i stvorite novo pravilo kako slijedi:

a)naziva Ured u San Diegu

b)Proširite icon_section Postavke i odaberite ESET-ov sigurnosni program za Windows

c)Idite na Web i pošta > Zaštita web pristupa > Upravljanje URL adresama

d)Kliknite icon_apply_policy gumb Primijeni pravilo i uredite Popis adresa tako da kliknete Uredi.

e)Kliknite Popis blokiranih adresa i odaberite Uredi.

f)Dodajte sljedeće web-adrese: www.forbidden.uk, , www.deny-acces.com, www.forbidden-websites.uk i www.forbidden-website.com. Spremite popis blokiranih adresa pa popis adresa.

g)Proširite icon_section Dodijeli i dodijelite pravilo za Ured u San Diegu i njegovu podgrupu Marketinški odjel.

h)Kliknite Završi da biste spremili pravilo.

To će se pravilo primjenjivati na Ured u San Diegu i Marketinški odjel te će blokirati stranice kako je prikazano u nastavku.

admin_policy_merge_blocked

3.Idite na Administrator > Pravilo i stvorite novo pravilo:

a)naziva Marketinški odjel

b)Proširite icon_section Postavke i odaberite ESET-ov sigurnosni program za Windows

c)Idite na odjeljak Web i pošta > Zaštita web pristupa > Upravljanje URL adresama

d)Kliknite icon_apply_policy gumb Primijeni pravilo, odaberite pravilo Dopuni pa uredite Popis adresa tako da kliknete Uredi. Pravilo „Dopuni” uzrokuje da se popis adresa stavi na kraj prilikom spajanja pravila.

e)Kliknite Popis dopuštenih adresa > Uredi.

f)Dodajte sljedeće web-adrese: www.forbidden.uk, www.deny-acces.com. Spremite popis blokiranih adresa pa popis adresa.

g)Proširite icon_section Dodijeli i dodijelite pravilo Marketinškom odjelu.

h)Kliknite Završi da biste spremili pravilo.

To će se pravilo primjenjivati na Marketinški odjel i omogućit će pristup stranicama kako je prikazano u nastavku.

admin_policy_merge_allowed

 

4.Konačno pravilo uključivat će oba pravila primijenjena na Ured u San Diegu i Marketinški odjel. Otvorite Endpoint Security program i idite na Podešavanje > Web i e-pošta > Napredno podešavanje, odaberite karticu Web i e-pošta > Zaštita web pristupa i proširite Upravljanje URL adresama. Prikazat će se konačna konfiguracija Endpoint programa.

admin_policy_merge_merged_2

Konačna konfiguracija uključuje:

1. Popis adresa pravila za Ured u San Diegu

2. Popis adresa pravila za Marketinški odjel