Upravljanje pravilima

Pravila se grupiraju/kategoriziraju prema ESET-ovim programima. Klikniteicon_expandda biste proširili kategoriju i vidjeli dostupna pravila. Standardna pravila sadrže unaprijed definirana pravila, a u Prilagođenim pravilima navode se kategorije svih pravila koje ste ručno stvorili ili izmijenili.

Radnje dostupne za pravila:

icon_plus Novo

Funkcija koja se upotrebljava za stvaranje novog pravila.

icon_edit Uredi

Funkcija koja se upotrebljava za izmjenu postojećeg pravila.

icon_copy Udvostruči

Funkcija koja se upotrebljava za stvaranje novog pravila na temelju postojećeg pravila koje ste odabrali. Za pravilo udvostručavanja potreban je novi naziv.

icon_edit Dodijeli

Funkcija koja se upotrebljava za dodjelu pravila grupi ili klijentu.

icon_delete Izbriši

Funkcija koja se upotrebljava za brisanje pravila.

icon_import Uvezi

Kliknite Pravila > Uvezi, a zatim kliknite Odaberi datoteku i potražite datoteku koju želite uvesti. Da biste odabrali više pravila, pogledajte odjeljak Načini u nastavku.

icon_export Izvezi

Odaberite pravilo koje želite izvesti s popisa i kliknite Pravila > Izvezi. Pravilo će se izvesti u .dat datoteku. Da biste izvezli više pravila, promijenite odabrani način (pogledajte odjeljak Načini u nastavku).

icon_move Pristupi grupi

Funkcija koja se upotrebljava za premještanje pravila drugoj grupi.

Opciju Načini možete koristiti za promjenu načina odabira (jedan ili više odabira). Kliknite strelicu modes u gornjem desnom kutu i odaberite s kontekstnog izbornika:

icon_singleselect_default Način s jednim odabirom – omogućuje odabir jedne stavke.

Način s odabirom više stavki – omogućuje uporabu potvrdnih okvira za odabir više stavki.

Osvježi – ponovno učitava/osvježava prikazane informacije.

expand_default Proširi sve – omogućuje prikaz svih informacija.

collapse_default Sažmi sve – omogućuje skrivanje svih informacija.