Pravila

Pravila se koriste za prosljeđivanje određene konfiguracije ESET proizvoda koji se pokreću na klijentskim računalima. Tako ćete izbjeći potrebu za ručnim konfiguriranjem programa tvrtke ESET na svakom klijentu. Pravilo se može primijeniti izravno na pojedina Računala kao i na grupe (statičke i dinamičke). Također, možete dodijeliti više pravila računalu ili grupi, za razliku od programa ESET Remote Administrator 5 i ranijim verzijama gdje se jedno pravilo primjenjivalo samo na jedan proizvod ili komponentu.

Pravila i dopuštenja

Korisnik mora imati dovoljna dopuštenja da bi stvorio i dodijelio pravila. Dopuštenja potrebna za određene radnje pravila:

za čitanje popisa pravila i njihovu konfiguraciju korisniku treba dopuštenje za čitanje.

za dodjelu pravila cijevima korisniku treba dopuštenje za upotrebu.

za stvaranje, izmjenu ili uređivanje pravila korisniku treba dopuštenje za pisanje.

Više informacija o pravima pristupa potražite na popisu dopuštenja.

light-bulbPRIMJER

Ako korisnik John treba samo čitati pravila koje je sam stvorio, potrebno je dopuštenje za čitanje za pravila.

Ako korisnik John želi dodijeliti određena pravila računalima, treba mu dopuštenje za upotrebu za pravila i dopuštenje za upotrebu za grupe i računala.

Administrator mora postaviti dopuštenje za pisanje za pravila da bi omogućio Johnu puni pristup za pravila.

Primjena pravila

Pravila se primjenjuju redom kojim su raspoređene statičke grupe. To nije slučaj kod dinamičkih grupa gdje se prvo prelaze podređene dinamičke grupe. To vam omogućuje primjenu pravila s većim utjecajem na vrhu stabla grupe i primjenu preciznije definiranih pravilima za podgrupe. Upotrebom zastavica ERA korisnik s pristupom grupama smještenim visoko na stablu može nadjačati pravila nižih grupa. Algoritam je detaljnije objašnjen u odjeljku Kako se pravila primjenjuju na klijente.

Spajanje pravila

Pravilo koje se primjenjuje na klijent obično je rezultat više pravila koja su spojena u jedno konačno pravilo.

icon_details_hoverNAPOMENA

Dodjeljivanje generičkih pravila (npr. server za nadogradnju) preporučuje se grupama koje su na višoj razini stabla grupa. Određenija pravila (npr. postavke kontrole uređaja) trebaju se dodijeliti na dubljoj razini stabla grupe. Niže pravilo obično nadjačava postavke viših pravila nakon spajanja (osim ako je definirano drugačije zastavicama pravila).

icon_details_hoverNAPOMENA

Kada imate pravilo na mjestu i odlučite ga ukloniti, konfiguracija klijentskog računala neće automatski vratiti izvorne postavke nakon uklanjanja pravila. Konfiguracija će ostati prema posljednjem pravilu koje se primjenjivalo na klijente. Ista stvar događa se kada računalo postane članom dinamičke grupe na koju se primjenjuje određeno pravilo koje mijenja postavke računala. Te postavke ostaju i kada računalo napusti dinamičku grupu. Stoga se preporučuje stvaranje pravila sa standardnim postavkama i dodjeljivanje korijenskoj grupi (Svi) kako bi se postavke mogle vratiti na standardne postavke u takvoj situaciji. Na taj način računalo će se vratiti na standardne postavke kada napusti dinamičku grupu koja mu je izmijenila postavke.