Zadaci klijenta

Možete upotrijebiti opciju Zadaci klijenta da biste upravljali klijentskim računalima i njihovim programima tvrtke ESET. Postoji skup unaprijed definiranih zadataka koji pokrivaju najčešće scenarije, a možete i stvoriti prilagođeni zadatak klijenta s posebnim postavkama. Upotrijebite zadatke klijenta da biste zatražili radnju od klijentskih računala. Da biste uspješno pokrenuli zadatak klijenta, trebate imati dovoljno prava pristupa za zadatak i za objekte (uređaje) koji su potrebni za zadatak. Više informacija o pravima pristupa potražite na popisu dopuštenja.

Zadaci klijenta mogu se dodijeliti grupama ili pojedinačnim računalima. Nakon stvaranja zadatak se izvršava pomoću okidača. Zadaci klijenta distribuiraju se klijentima kada se ERA agent na klijentu poveže s ERA serverom. Iz tog razloga možda će biti potrebno pričekati da se rezultati izvršavanja zadataka dostave na ERA server. Možete upravljati intervalom povezivanja ERA agenta da biste skratili vrijeme pokretanja zadataka. Dostupni su sljedeći unaprijed definirani zadaci (svaka kategorija zadataka sadrži vrste zadataka):

AII zadaci