Práce s ERA Web Console

Všechny klienty můžete spravovat prostřednictvím ERA Web Console z jakéhokoli zařízení s podporovaným webovým prohlížečem. ERA Web Console je rozdělena do tří hlavních sekcí:

1.V horním části je umístěno Rychlé vyhledávání. Vyhledávat můžete podle názvu nebo popisu počítače, IPv4/IPv6 adresy, případně názvu hrozby. Pro vyhledání stiskněte klávesu Enter a následně budete přesměrování do odpovídající skupiny, v níž se klient nachází. V menu rychlé odkazy naleznete přístup k nejčastěji používaným funkcím.

Rychlé odkazy

 

Přidat nový počítač

Politika

Přidat nové mobilní zařízení

Vytvořit novou politiku

Přidat nového uživatele

Přiřadit politiku

Generovat přehled

 

Nová klientská úloha

Otevřít

 

Nastavení serveru

Instalační balíčky

Přístupová oprávnění

Vytvořit nový instalační balíček

Serverové úlohy

Nasadit ERA Agenta

Šablony dynamických skupin

 

Správa licence

 

2.Hlavní menu v levé části obrazovky obsahuje následující záložky ESET Remote Administrator:

Nástěnka

Počítače

Hrozby

Přehledy

Administrace

3.Tlačítka v dolní části obrazovky jsou unikátní pro každou sekci a funkci. Detailně jsou popsány v jednotlivých kapitolách.

icon_details_hoverPoznámka:

Společné tlačítko pro všechny nové úlohy je Vyžadovaná nastavení. Toto červené tlačítko se zobrazí ve chvíli, kdy vyžadovaná nastavení nejsou vyplněna a úlohu není možné vytvořit. Zároveň se u každé povinné a nevyplněné položky zobrazí červený vykřičník. Po kliknutí na tlačítko Vyžadovaná nastavení budete automaticky přesměrováni do sekce, ve které nejsou vyplněny všechny povinné položky.

Obecná pravidla

Vyžadované nastavení je vždy označeno červeným vykřičníkem. Pro zobrazení nevyplněných položek klikněte na tlačítko Vyžadovaná nastavení v dolní části obrazovky.

Pokud budete kdykoli při práci s ESET Remote Administrator potřebovat nápovědu, najeďte v horní části okna na ikonu ? (otazníku) a vyberte možnost <Aktuální okno> – Nápověda. Následně se vám zobrazí související informace s aktuálně zobrazenou částí ERA Web Console.

V sekci Administrace naleznete možnosti pro konfiguraci ERA Serveru.