Přejmenování počítačů

Prostřednictvím této úlohy automaticky přejmenujete počítače v ERA Web Console do FQDN formátu. To je užitečné v případě, kdy název nebyl získán překladem IP adresy. Tato úloha je v ERA předdefinována a spouští se pravidelně každou hodinu nad statickou skupinou Ztráty a nálezy. V případě potřeby můžete použít a upravit již existující úlohu nebo si vytvořit novou.

icon_section Obecné

Zadejte název, volitelně popis. Pokud chcete úlohu spustit okamžitě po jejím vytvoření, vyberte možnost Spustit úlohu okamžitě po dokončení. Pokud si chcete definovat vlastní podmínku spuštění, vyberte možnost Nastavit podmínku spuštění a následně se zpřístupní sekce Podmínka spuštění a Rozšířená nastavení.

icon_section Nastavení

Název skupiny – vyberte statickou nebo dynamickou skupinu, ve které chcete počítače přejmenovat.

Přejmenovat na základě:

Název počítače

FQDN (Fully Qualified Domain Name) počítače

Nastavení případného konfliktu jmen je definováno v serverové úloze pro synchronizaci statické skupiny. Po dokončení přejmenování zkontrolujte pouze názvy počítačů, které se nacházejí mimo synchronizovaný strom.

icon_section Podmínka spuštění

Prostřednictvím této možnosti nastavíte konkrétní podmínku spuštění úlohy. Tato sekce se zpřístupní, pokud v části Obecné aktivujete možnost Nastavit podmínku spuštění. Mějte na paměti, že úlohu můžete kdykoli spustit ručně nebo později přidat další podmínku spuštění.
 

icon_section Rozšířená nastavení

Tuto funkci můžete použít pro snížení počtu provedení úlohy a zabránit tak jejímu nadměrnému spouštění. Pro více informací přejděte do kapitoly zabránění aktivace podmínky spouštění.

icon_section Přehled

V této části se zobrazí souhrnné informace o vytvářené úloze. Zkontrolujte, zda nastavení odpovídá vašim představám a vytvoření úlohy dokončete kliknutím na tlačítko Dokončit. Úloha se vytvoří a bude připravena k použití.