Typy serverových úloh

K dispozici jsou tyto typy úloh:

Nasazení ERA Agenta – tuto úlohu využijte pro vzdálené nasazení ERA Agenta na stanice v lokální síti.

Odstranění nepřipojujících se počítačů – prostřednictvím této úlohy smažete z ERA Web Console zařízení, která se dlouho nepřipojila k ERA Serveru.

Generování přehledu – tuto úlohu využijte pro pravidelné generování přehledů a jejich zasílání na e-mail nebo ukládání do souboru.

Přejmenování počítačů – prostřednictvím této úlohy můžete počítače hromadně přejmenovat do FQDN formátu.

Synchronizace statické skupiny – tuto úlohu využijte pro získání seznamu počítačů, například z Active Directory.

Synchronizace uživatelů – prostřednictvím této úlohy načtete do ERA Web Console uživatele z Active Directory.