Importování CSV

Velké množství počítačů, mobilních zařízení nebo uživatelů můžete přidat hromadně prostřednictvím CSV souboru. Stačí v průvodci přidáním kliknout na tlačítko Importovat CSV....

Nahrát – v této části vyberte .csv soubor s daty a klikněte na tlačítko Nahrát.

Oddělovač – v této části definujte znak, kterým jsou data oddělena. Z rozbalovacího menu můžete vybrat nejpoužívanější oddělovač (středník, čárka, mezera, tabulátor), případně můžete zadat vlastní znak. Pro snadnější identifikaci oddělovače se v sekci Náhled dat zobrazuje část .csv dokumentu.

Mapování sloupců – v této části propojte jednotlivé sloupce tabulky (například název zařízení, popis, uživatelské jméno, e-mail atp.) s daty načtenými z importovaného .csv souboru. Pokud importovaný .csv soubor obsahuje hlavičku, zaškrtněte možnost První řádek CSV souboru obsahuje hlavičku. V opačném případě ponechte tuto možnost vypnutou. Zda jste správně namapovali jednotlivé sloupce zjistíte v části Náhled tabulky.

csv_columns

Po dokončení konfigurace akci dokončete kliknutím na tlačítko Importovat.