Instalace bezpečnostního produktu ESET

Bezpečnostní produkt ESET můžete nainstalovat vzdáleně na počítač prostřednictvím klientské úlohy. Pro její vytvoření přejděte v hlavním menu na záložku Administrace > Klientské úlohy, vyberte úlohu Operační systém > Instalace aplikace a klikněte na tlačítko Nová....

Informace o provedení úlohy naleznete na záložce Administrace > Klientské úlohy. Aktuální stav úlohy zjistíte snadno díky ukazateli průběhu.

client_task

icon_section Obecné

Nejprve zadejte Název úlohy (například Instalace EES) a jako Typ úlohy vyberte Instalace aplikace. Pole Popis je nepovinné.

icon_section Cíl

validation-status-icon-warning DŮLEŽITÉ:

Cíl již není možné definovat při vytváření nové klientské úlohy. Dokončete vytvoření úlohy a následně vytvořte podmínku pro její spuštění.

client_task_target

icon_section Nastavení

Klikněte na <Vybrat ESET licenci> a vyberte vhodnou licenci pro aktivaci produktu nainstalovaného na cílovém zařízení. Odsouhlaste licenční ujednání koncového uživatele. Pro více informací přejděte do kapitoly Správa licence a EULA. Tato možnost je funkční výhradně pro aplikace instalované z repozitáře.

Klikněte na <Vybrat balíček> a instalační balíček vyberte z repozitáře nebo zadejte konkrétní URL k instalačnímu balíčku (například http://download.eset.com/download/win/ees/ees_nt64_enu.msi).

Pokud vyberete možnost Instalovat balíček z URL, adresu zadávejte ve tvaru:
http://adresa_serveru/balicek.msi – pokud instalujete z veřejného serveru nebo máte v síti vlastní HTTP server,
file://\\unc_cesta\balicek.msi – pokud instalujete ze síťového úložiště,
file://C:\installs\balicek.msi – pokud je instalační balíček na klientské stanici, na které úlohu chcete spustit.

icon_details_hoverPoznámka:

ERA Server i ERA Agent vyžaduje přístup k internetu. Obě komponenty si data a instalační balíčky stahují z ESET online repozitáře. Pokud máte síť bez přístup k internetu, musíte aplikace instalovat ručně, případně využít offline repozitář.

Pokud zašlete klientskou úlohu pro instalaci aplikace na počítač, který je v doméně, a máte instalační balíček uložen na síťové složce, musí mít počítač oprávnění pro čtení z dané složky. Provést to můžete prostřednictvím těchto kroků:

a.Přidejte účet počítače do Active Directory (například NewComputer$ ).

b.Ve vlastnostech složky s instalačním balíčkem přidělte na záložce Sdílení oprávnění pro čtení objektu NewComputer$. Mějte na paměti, že na konci názvu počítače je nutné ponechat znak "$".

Instalace ze sdílených umístění je možné pouze v případě, že je stanice členem domény.

V případě potřeby můžete zadat parametry instalace, jinak ponechte toto pole prázdné. Pokud chcete vynutit restart operační systému, pokud jej instalace vyžaduje, vyberte možnost Automaticky restartovat, když je potřeba. Necháte-li tuto možnost neaktivní, rozhodnutí o restartu je na uživateli počítače.

icon_section Přehled

Zkontrolujte, zda parametry klientské úlohy vyhovují vašim potřebám a klikněte na tlačítko Dokončit. Po jejím vytvoření doporučujeme úloze přiřadit podmínku spuštění, prostřednictvím které definujte cíl, nad kterým chcete úlohu spustit. V opačném případě byste měli vytvořenou pouze šablonu úlohy. Pokud kliknete na tlačítko Zavřít, podmínku spuštění můžete vytvořit kdykoli později.

client_task_finish