Další kroky

Po provedení prvotních kroků doporučujeme věnovat pozornost níže uvedeným akcím:

Vytvořte a upravte skupiny

Doporučujeme seskupit klienty do skupin, statických nebo dynamických na základě mnoha kritérií. To vám usnadní správu klientů a pomůže vám udržet přehled o vaší síti.

Vytvořte novou politiku

Politiky představují účinný nástroj, pokud chcete na klientech vynutit specifickou konfiguraci bezpečnostního produktu ESET. Pomocí politik nemusíte jednotlivé produkty ESET konfigurovat ručně, ale konfiguraci vynutíte hromadně na všech klientech. Po vytvoření nové politiky s vlastní konfigurací ji můžete přiřadit skupině (statické nebo dynamické) a politika se aplikuje na všechny počítače v dané skupině.

Přiřaďte politiku skupině

Jak je uvedeno výše, aby byly vytvořené politiky platné, je nutné ji přiřadit skupině. Politika se aplikuje na všechny počítače ve vybrané skupině ve chvíli, kdy se ERA Agent připojí k ERA Serveru.

Nastavte si upozornění na důležité změny v sítí a vytvořte si vlastní přehledy

Pro zajištění dokonalého přehledu o klientských stanicích a stavu vaší sítě doporučujeme nastavit si upozornění na důležité incidenty v síti. Tato upozornění si můžete nechat zasílat například na e-mail nebo si je zobrazit v přehledech.