Otevření ERA Web Console

ESET Remote Administrator Web Console představuje uživatelské rozhraní, prostřednictvím kterého můžete ovládat ERA Server. Jedná se o centrální místo pro vzdálenou správu všech klientů a bezpečnostních produktů ESET. Webovou konzoli ERA si zobrazíte na jakémkoli zařízení s internetovým prohlížečem.

ERA Web Console můžete zobrazit několika způsoby:

Na lokálním serveru (počítač, na kterém běží ERA Web Console) zadejte do internetového prohlížeče následující adresu:
https://localhost/era/
 

Z jakéhokoli místa v síti s přístupem k serveru, na kterém běží ERA Web Console, zadejte do internetového prohlížeče následující adresu:
https://nazev_nebo_ip_adresa_serveru/era/
kde "nazev_vaseho_serveru" nahraďte platným názvem serveru nebo IP adresou.

Pro přihlášení k ERA Virtual appliance použijte následující adresu:
https://[IP_adresa]:8443/
kde "[IP adresa]" nahraďte IP adresou ERA virtuálního stroje. Pokud si IP nepamatujete, podívejte se do kroku 9 v kapitole Virtual appliance.

Na lokálním serveru (počítač, na kterém běží ERA Web Console) klikněte na Start > Všechny programy > ESET > ESET Remote Administrator > ESET Remote Administrator Web console. Následně se ve výchozím internetovém prohlížeči zobrazí ERA Web Console. Tento krok neplatí pro ERA Virtual appliance.

icon_details_hoverPoznámka:

Pokud máte potíže s přihlášením nebo potřebujete zjisti význam jednotlivých hlášení, přejděte do kapitoly Web Console – řešení problémů.

Pokud na webovém serveru běží ERA Web Console, zobrazí se po zadání správné adresy následující obrazovka:

fs_login_screen

Pro přihlášení k ERA Web Console použijte heslo, které jste si nastavili v průběhu instalace. Po zaškrtnutí možnosti Přihlásit do domény můžete pro přihlášení použít přihlašovací údaje doménového administrátora. Po zaškrtnutí možnosti Povolit relaci ve více záložkách můžete mít ERA Web Console otevřenou ve více záložkách internetového prohlížeče. Pro více informací přejděte do kapitoly přihlášení k ERA Web Console.