Vytvoření all-in-one instalačního balíčku ERA Agenta

Pomocí níže uvedených kroků můžete vytvořit all-in-one instalační balíček ERA Agenta a bezpečnostního produktu ESET. Tento průvodce je velmi podobný jako ten, který se zobrazí v průvodci prvotním spuštěním, ale nabízí ve srovnání s ním podrobnější možnosti konfigurace. Do balíčku můžete vložit požadovanou konfiguraci (politiku), licenci pro aktivaci produktu, definovat údaje při připojení k ERA Serveru (název serveru a port) a rovnou vybrat nadřazenou statickou skupinu, do které chcete nainstalované zařízení zařadit.

validation-status-icon-warning DŮLEŽITÉ:

All-in-one instalační balíček je dostupný pouze pro Windows.

Pro vygenerování all-in-one instalačního balíčku ERA Agenta najeďte v hlavním menu ERA Web Console na položku Rychlé odkazy na možnost Nasadit ERA Agenta.... Dále klikněte na možnost Vytvořit instalační balíček v sekci Vytvořit all-in-one instalační balíček (pouze pro Windows).

Vytvoření balíčku

icon_section Produkt – po kliknutí vyberte ESET produkt a verzi. Pokud vyberte produkt ve verzi 6.3 a starší, nedojde k automatické aktivaci a budete muset produkt aktivovat později. Produkty ve verzi 6.4 a novější se automaticky aktivují přiloženou licencí.

icon_details_hoverPoznámka:

Pokud v seznamu nevidíte žádný balíček, nemáte přístup k repozitáři. Zkontrolujte konektivitu do internetu, případně v Nastavení serveru ověřte, zda máte v poli Repozitář zadanou hodnotu AUTOSELECT.

Odsouhlaste licenční ujednání vybráním možnosti Souhlasím s licenčním ujednáním koncového uživatele.

1.Jazyk – z rozbalovacího menu vyberte jazyk, ve kterém chcete nainstalovat bezpečnostní produkt ESET.

2.Licence (volitelně) – v případě potřeby můžete do instalačního balíčku vložit licenci, kterou jste již nahráli do ERA. Pokud licenci nespecifikujete, produkt můžete kdykoli aktivovat později. Jednotlivé možnosti aktivace máme popsány v této kapitole.

icon_section Certifikát – automaticky se vyberte vhodný klientský certifikát. Pokud chcete pro komunikaci daného ERA Agenta použít jiný certifikát, klikněte na jeho název a ze seznamu dostupných certifikátů vyberte jiný. Případně pomocí možnosti Vlastní certifikát můžete nahrát váš certifikát ve formátu .pfx. Více informací o použití vlastních certifikátů naleznete v této kapitole.

Pokud máte certifikát opatřen heslem, zadejte jej. V opačném případě ponechte pole prázdné.

validation-status-icon-warning DŮLEŽITÉ:

Mějte na paměti, že z instalačního .exe balíčku je možné heslo extrahovat.

icon_section Rozšířené – v této části můžete přizpůsobit instalační balíček:

3.V případě potřeby zadejte jiný název balíčku a popis.

4.Nadřazená skupina (volitelné) – v případě potřeby můžete vybrat nadřazenou statickou skupinu, do které chcete klientskou stanici umístit. Pro vytvoření nové skupiny klikněte na tlačítko Nová statická skupina.... Pokud skupinu nevyberete, automaticky se umístí do výchozí skupiny Všechna zařízení, případně se spáruje se záznamem načteným z Active Directory.

5.Aktivovat AV Remover – pokud integrujete tento nástroj do instalačního balíčku, při jeho spuštění dojde k vyhledávání a případnému odinstalování bezpečnostních řešení třetí stran.

6.Počáteční konfigurace – rozhodněte se, zda chcete již v průběhu instalace vynutit jinou než výchozí konfiguraci.

oNekonfigurovat – po nainstalování a spojení ERA Agenta se serverem se aplikují pouze politiky, které jsou přiřazeny všem nadřazeným statickým skupinám.

oVybrat konfiguraci ze seznamu politik – pomocí této možnosti můžete vybrat konkrétní politiku, která se má aplikovat na ERA Agenta již v průběhu instalace. V takovém případě klikněte na možnost Vybrat a ze seznamu dostupných politik si vyberte vámi požadovanou. Pokud v seznamu nevidíte požadovanou politiku, vytvořte si novou politiku a tohoto průvodce spusťte znovu.

7.V případě potřeby můžete zadat název serveru a port. Pokud jsou zobrazené údaje správné, ponechte pole beze změn.

8.Kliknutím na Vytvořit balíček se vygenerují odkazy pro stažení 32-bitového a 64-bitového instalačního balíčku. Klikněte na požadovaný balíček a uložte si jej.

9.Instalační balíček (například ERA_Installer_x32_cs_CZ.exe nebo ERA_Installer_x64_cs_CZ.exe) spusťte na koncové stanici. Další informace týkající se instalace naleznete v této kapitole.