Lokální nasazení ERA Agenta

V této kapitole máme popsány jednotlivé možnosti pro lokální nasazení ERA Agenta. Instalační balíček si můžete připravit například do sdílené složky, umístit si jej na výměnné médium nebo distribuovat e-mailem. Mějte na paměti, že v případě lokální instalace musí mít uživatel, který spustí instalační balíček, oprávnění administrátora.

icon_details_hoverPoznámka:

Tento způsob nasazení je vhodný pro malé sítě (do 50 počítačů), případně jej můžete využít při testování. Pro hromadné nasazení doporučujeme používat doménovou politiku nebo SCCM.

Lokálně můžete ERA Agenta nasadit prostřednictvím:

All-in-one instalačního balíčku (pouze pro Windows)

Online instalačního balíčku

MSI balíčku (staženého z webových stránek společnosti ESET)

Oprávnění

Pro lokální nasazení ERA Agenta musí mít uživatel potřebná oprávnění. Přehled vyžadovaných oprávnění naleznete v této kapitole.

icon_details_hoverPoznámka:

Mějte na paměti, že pro tvorbu instalačních balíčků musí mít uživatel oprávnění pro přístup (Použít) k certifikátům. Certifikáty jsou standardně umístěny v nejnadřazenější statické skupině Všechna zařízení. Návod, jak rozdělit přístup k certifikátům a certifikačním autoritám, najdete v této kapitole. Další informace naleznete v kapitole seznam oprávnění.