Vzdálené nasazení ERA Agenta

ERA Agenta můžete nasadit vzdáleně prostřednictvím:

Doménové politiky (GPO) nebo Software Center Configuration Manager (SCCM) – tuto možnost doporučujeme pro nasazení na velké množství počítačů.

Severové úlohy pro nasazení ERA Agenta – alternativa k první možnosti, kterou je možné využít v doménových sítích.

Deployment tool – samostatný nástroj pro hromadné nasazení all-in-one instalačního balíčku.

validation-status-icon-warning DŮLEŽITÉ:

Při nasazování ERA Agenta prostřednictvím serverové úlohy se ujistěte, že má ERA Server i cílová stanice přístup k internetu.

Oprávnění

Abyste mohli vytvářet instalační balíčky, musíte k tomu mít oprávnění. Více informací naleznete v tomto příkladu.

Pro použití serverové úlohy Nasazení agenta musí mít uživatel přidělen tato oprávnění:

Použít u položky Skupiny a počítače – aby mohl vybrat cílové zařízení pro nasazení ERA Agenta.

Použít u položky Certifikáty ve statické skupině, v níže se nacházejí klientské certifikáty (standardně Všechna zařízení).

Použít u položky Nasazení ERA Agenta v sekci Serverové úlohy a podmínky spuštění – aby mohl úlohu spustit.