Řešení problémů – ERA Agent se nepřipojuje

Pokud se klient po nainstalování ERA Agenta stále nepřipojuje k ERA serveru, je potřeba příčinu problému hledat na klientské stanici.

Mějte na paměti, že ERA Agent se standardně připojuje k ERA serveru každou minutu. Buďte tedy trpěliví. V případě potřeby může interval snížit prostřednictvím politiky pro ERA Agenta.

Protokoly, které vám usnadní diagnostiku naleznete na klientovi ve složce:

Windows

C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Agent\EraAgentApplicationData\Logs
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\ESET\RemoteAdministrator\Agent\EraAgentApplicationData\Logs

Linux

/var/log/eset/RemoteAdministrator/Agent/
/var/log/eset/RemoteAdministrator/EraAgentInstaller.log

OS X

/Library/Application Support/com.eset.remoteadministrator.agent/Logs/
/Users/%user%/Library/Logs/EraAgentInstaller.log

icon_details_hoverPoznámka:

Změna protokolování na úroveň trace vyžaduje restart služby ESET Remote Administrator Server. Po aktivaci se začnou ve stejné složce jako trace.log vytvářet soubory traceAll bez přípony.

last-error.html – protokol (tabulka) souhrnně zobrazující poslední zaznamenané chyby běhu agenta.

software-install.log – textový protokol poslední úlohy vzdálené instalace, kterou agent provedl.

status.html – tabulka ukazující aktuální stav komunikace (synchronizace) agenta s ERA serverem.

trace.log – podrobný protokol zahrnující veškeré činnosti i chyby agenta.

Nejčastější důvody, proč se agent nedokáže spojit s ERA serverem, jsou následující:

Chybně nakonfigurovaná síť. Ujistěte se, že je ERA Server z cílového počítače dosažitelný.

ERA server nenaslouchá na portu 2222, případně vámi definovaném.

DNS nepracuje správně nebo nemáte na firewallu povoleny všechny potřebné porty – ověřte, zda máte povoleny všechny porty, které používá ESET Remote Administrator. Seznam všech portů pro všechny produkty ESET, které je potřeba mít povoleny naleznete v Databázi znalostí.

Chybně vygenerovaný certifikát s nesprávnými či neúplnými údaji, které neodpovídají veřejnému klíči certifikační autority ERA serveru – pro vyřešení vygenerujte nový certifikát ERA Agenta nebo ERA Serveru.