Registrace iOS zařízení

icon_details_hoverPoznámka:

Pro registraci iOS zařízení v Apple Device Enrollment programu (DEP) přejděte do této kapitoly.

1.Ťukněte na registrační odkaz, který jste obdrželi e-mailem nebo přímo do prohlížeče zadejte adresu MDM serveru včetně portu (například https://eramdm:9980/token).

2.Následně se zobrazí výzva k instalaci profilu. V zobrazeném dialogovém okně ťukněte na Instalovat. Pro pokračování může být vyžadováno zadání hesla, které má uživatel nastaveno pro přístup do svého zařízení.

mdm_ios_enrollment02

3.V dalším kroku vyberte možnost Důvěřovat.

mdm_ios_enrollment_trust

4.Nyní je MDM profil nainstalován. Informací, že profil není podepsán se neznepokojujte. Jedná se o standardní chování v případě MDM. Profil je podepsán certifikátem, pouze iOS zařízení jej nedokáže rozpoznat. Pokud chcete mít registrační profil podepsaný, použijte HTTPS certifikát vydaný autoritou, které důvěřuje společnost Apple.

mdm_ios_enrollment04

5.V případě potřeby si můžete zobrazit detailní informace o daném profilu.

validation-status-icon-warning DŮLEŽITÉ:

Odstraněním tohoto profilu ze zařízení dojde k vymazání všech firemních informací (poštovních účtů, kontaktů, atp.) a zařízení již nebude spravované prostřednictvím ESET Remote Administrator. Pokud uživatel profil ručně odstraní, ERA se o odebrání profilu ze zařízení nedozví. Poznáte to pouze podle toho, že se stav zařízení nejprve změní na validation-status-icon-warning a později na validation-status-icon-error. Tedy podle toho, že se zařízení již 14 dní k serveru nepřipojilo.

mdm_ios_enrollment07