Vytvoření nové certifikační autority

Pro vytvoření nového certifikátu přejděte v hlavním menu na záložku Administrace > Certifikáty > Certifikační autority a klikněte na tlačítko icon_plusNová....

Certifikační autorita

Zadejte popis a heslo k certifikační autoritě. Heslo by mělo obsahovat alespoň 12 znaků.

Atributy (Předmět)

1.Zadejte obecný název certifikační autority. Název musí být unikátní.
Dále můžete volitelně zadat bližší informace o certifikátu.

2.Zadejte rozsah platnosti certifikátu..

3.Certifikační autoritu vytvořte kliknutím na tlačítko Uložit. Certifikační autorita se vytvoří v domovské skupině právě přihlášeného uživatele.

create_a_new_cert_authority

Pokud budete potřebovat certifikační autoritu upravit, vyberte ji v seznamu a ze zobrazeného kontextového menu vyberte možnost Změnit, případně klikněte na tlačítko Akce.

Certifikační autoritu můžete importovat prostřednictvím veřejného klíče nebo autoritu exportovat.