Odinstalace aplikace

Pomocí této úlohy můžete z cílové stanice odinstalovat produkty ESET. Pokud odinstalujete ERA Agenta, nastavení produktu ESET spravovaného prostřednictvím ERA Agenta zůstane zachováno.

validation-status-icon-warning DŮLEŽITÉ:

Před odinstalací doporučujeme prostřednictvím speciální politiky obnovit nastavení produktu na standardní hodnoty (především deaktivovat ochranu heslem). Po odinstalaci ERA Agenta budou všechny klientské úlohy zrušeny a jejich stav (Běží, Dokončeno, Selhala) se nemusí v závislosti na aktuálním stavu replikace v ERA Web Console zobrazit správně. Po odinstalování agenta můžete bezpečnostní produkt spravovat lokálně prostřednictvím grafického rozhraní nebo eShell.

 
icon_section Obecné

Zadejte název úlohy, volitelně popis.

icon_section Cíl

validation-status-icon-warning DŮLEŽITÉ:

Cíl již není možné definovat při vytváření nové klientské úlohy. Dokončete vytvoření úlohy a následně vytvořte podmínku pro její spuštění.

client_task_target

icon_section Nastavení

Možnosti odinstalace aplikace

Odinstalovat – aplikaci ze seznamu:

Název balíčku – vyberte součást ERA, bezpečnostní produkt ESET nebo aplikaci třetí strany. V seznamu se zobrazí všechny nainstalované balíčky na dané stanici, které je možné vzdáleně odinstalovat.
Verze balíčku – vybrat můžete pouze konkrétní verzi dané aplikace případně odinstalovat všechny verze balíčku.
Automaticky restartovat, když je potřeba – vynutí restart operační systému, pokud jej instalační balíček vyžaduje.

 

OdinstalovatAntivirový program třetí strany pomocí nástroje ESET AV Remover – seznam podporovaných antivirových programů naleznete v Databázi znalostí. Nejedná se o klasickou odinstalaci prostřednictvím systémového panelu Programy a funkce. Pro odstranění je použit nástroj třetí strany, který dokáže aplikaci odstranit kompletně včetně záznamů v registru.

Postup pro odinstalaci jiných antivirových řešení naleznete v Databázi znalostí.

Pokud máte nastavení produktu ESET chráněno heslem, je potřeba jej zadat při vytváření odinstalační úlohy. V opačném případě odinstalace selže s výsledkem Product: ESET Endpoint Security -- Error 5004. Enter a valid password to continue uninstallation. Jako parametr tedy zadejte PASSWORD=vašeheslo. Více informací naleznete v Databázi znalostí.

icon_section Přehled

Zkontrolujte, zda parametry klientské úlohy vyhovují vašim potřebám a klikněte na tlačítko Dokončit. Po jejím vytvoření doporučujeme úloze přiřadit podmínku spuštění, prostřednictvím které definujte cíl, nad kterým chcete úlohu spustit. V opačném případě byste měli vytvořenou pouze šablonu úlohy. Pokud kliknete na tlačítko Zavřít, podmínku spuštění můžete vytvořit kdykoli později.

client_task_finish