Vytvoření online instalačního balíčku ERA Agenta

Tento způsob instalace ERA Agenta je vhodný pro případ, kdy vám nevyhovují jiné metody instalace, případně je nemůžete použít. V tomto případě můžete uživatelům distribuovat online instalátor například prostřednictvím e-mailu nebo výměnných médií. Instalace prostřednictvím online instalačního balíčku je bezobslužná, ale uživatel musí mít oprávnění administrátora.

icon_details_hoverPoznámka:

Klientská stanice musí mít přístup k internetu, aby si mohla stáhnout instalační balíček ERA Agenta, a musí z ní být dosažitelný ERA Server.

Pro vygenerování online instalačního balíčku ERA Agenta postupuje podle následujících kroků:

1.V hlavním menu ERA Web Console klikněte v sekci Rychlé odkazy na možnost Nasadit ERA Agenta....

2.V zobrazeném dialogovém okně vyberte možnost Vytvořit instalační balíček u možnosti Vytvořit online instalační balíček.

Vytvoření balíčku

icon_section Certifikát – automaticky se vyberte vhodný klientský certifikát. Pokud chcete pro komunikaci daného ERA Agenta použít jiný certifikát, klikněte na jeho název a ze seznamu dostupných certifikátů vyberte jiný. Případně pomocí možnosti Vlastní certifikát můžete nahrát váš certifikát ve formátu .pfx. Více informací o použití vlastních certifikátů naleznete v této kapitole.

Pokud máte certifikát opatřen heslem, zadejte jej. V opačném případě ponechte pole Heslo prázdné.

icon_section Konfigurace – v této části můžete přizpůsobit parametry instalace:

1.V případě potřeby si změňte název a popis instalačního balíčku.

2.Název serveru – volitelně změňte název serveru, případně zadejte jeho IP adresu.

3.Nadřazená skupina (volitelné) – v případě potřeby můžete vybrat nadřazenou statickou skupinu, do které chcete klientskou stanici umístit. Pokud skupinu nevyberete, automaticky se umístí do výchozí skupiny Ztráty a nálezy, případně se spáruje se záznamem načteným z Active Directory.

4.Kliknutím na Získat instalátory vygenerujte odkazy pro stažení instalačního balíčku ERA Agenta pro Windows, Linux a macOS.

online_installer_wizard1

Po kliknutí na Stáhnout si uložte zip soubor. Stažený archiv rozbalte na klientovi, na kterém chcete instalovat ERA Agenta a spusťte EraAgentOnlineInstaller.bat dávkový soubor (na Windows) nebo EraAgentOnlineInstaller.sh skript (na Linuxu a macOS). Vyčkejte na dokončení instalace ERA Agenta. Další informace o nasazení ERA Agenta naleznete v Databázi znalostí.

icon_details_hoverPoznámka:

Na Windows XP SP2 je nutné doinstalovat Microsoft Windows Server 2003 Administration Tools Pack. V opačném případě se online instalátor nespustí správně.

Pro ověření úspěšné instalace a spojení se serverem si na klientovi otevřete soubor C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Agent\Logs\status.html. V případě výskytu problémů (například ERA Agent se nepřipojuje k ERA Serveru) přejděte do kapitoly Řešení problémů.

Pokud chcete použít online instalátor pro nasazení ERA Agenta, ale chcete instalační balíček stahovat z lokální složky, nikoli online repozitáře ESET, postupujte podle následujících kroků:

Windows

1.Otevřete si v textovém editoru EraAgentOnlineInstaller.bat dávkový soubor.

2.Upravte řádky 30 a 33 tak, aby odkaz na balíček směroval do vaší sdílené složky.

agent_live_installer_edit_bat

3.Příklad zadání sdílené cesty k instalačnímu balíčku ERA Agenta.

agent_live_installer_edit1

validation-status-icon-warning DŮLEŽITÉ:

Ujistěte se, že uživatel pod kterým budete balíček instalovat má oprávnění pro přístup a zápis do dané složky. Cesta k balíčku (\\server\shared folder\Agent_x64.msi) může obsahovat mezery, ale nepoužívejte "".

4.Najděte řádek 76 a " echo.packageLocation = DownloadUsingHTTPProxy^("!url!", "!http_proxy_hostname!", "!http_proxy_port!", "!http_proxy_username!", "!http_proxy_password!"^) "
agent_live_installer_edit2
 

nahraďte tímto:echo.packageLocation = "!url!"

agent_live_installer_edit_3

5.Soubor uložte.

macOS

1.Otevřete si v textovém editoru skript EraAgentOnlineInstaller.sh.

2.Odstraňte řádky 52, 53 a 56-68.

agent_live_mac_1

3.Nahraďte řádky 138-159 cestou k instalačnímu balíčku. Na obrázku níže je uvedena vzorová cesta.

agent_live_mac_2

agent_live_mac_3

4.Soubor uložte.

 

Linux

1.Otevřete si v textovém editoru skript EraAgentOnlineInstaller.sh.

2.Odstraňte řádky 27 a 28:

agent_live_linux_1

3.Do souboru vložte řádek s cestou k instalačnímu i386 balíčku. Na obrázku níže je uvedena vzorová cesta.

agent_live_linux_2

4.Nahraďte řádky 34-41 cestou k instalačnímu x86_64 balíčku. Na obrázku níže je uvedena vzorová cesta.

agent_live_linux_4

agent_live_linux_3

5.Odstraňte řádky 53 - 65.

agent_live_linux_5

6.Soubor uložte.

icon_details_hoverPoznámka:

Čísla řádků se v závislosti na verzi ERA mohou lišit. Do složky s instalačním balíčkem musí mít přístup jakýkoli uživatel pro čtení i zápis.