Vytvoření politiky pro ERA Agenta, aby se připojoval na nový ERA Server

Pokud jste zprovoznili nový ERA Server a chcete, aby se stávající stanice připojovaly na nový server, musíte prostřednictvím politiky provést odpovídající změny v nastavení ERA Agenta. Níže uvádíme příklad, jak toto provést.

Pro vytvoření nové politiky přejděte v hlavním menu na záložku Administrace > Politiky, klikněte na tlačítko Politiky a vyberte možnost Nová....

icon_section Obecné

Nejprve zadejte název nové politiky, volitelně její popis.

icon_section Nastavení

Dále z rozbalovacího menu Produkt vyberte ESET Remote Administrator Agent, pro který chcete vytvořit politiku.

V konfigurační šabloně přejděte na záložku Připojení a klikněte na Změnit seznam serverů na řádku Připojovat se k těmto serverům.

policy_connection_server

V zobrazeném dialogovém okně klikněte na tlačítko Přidat a zadejte název nebo IP adresu serveru, na kterém máte nainstalovaný nový ERA Server. Port pro komunikaci je standardně předvyplněn. Pokud jste jej neměnili, ponechte tedy výchozí hodnotu 2222.

policy_connection_server_02

Pokud jste upravovali stávající politiku a máte v seznamu více záznamů, prostřednictvím šipek můžete ovlivnit prioritu jednotlivých serverů. Ujistěte se, že nově přidaný server je na začátku seznamu akci dokončete kliknutím na tlačítko Uložit.

icon_section Přiřadit

V této části vyberte cíl (počítač, mobilní zařízení nebo skupinu), kterému chcete danou politiku přiřadit.

admin_pol_assign

Po kliknutí na tlačítko Přiřadit se zobrazí dialogové okno se všemi statickými i dynamickými skupinami. Vyberte požadovaný cíl a klikněte na tlačítko OK.

admin_dg_tasks_target_list

icon_section Přehled

Zkontrolujte, zda nastavení odpovídá vašim potřebám a politiku uložte kliknutím na tlačítko Dokončit.