Spuštění klientské úlohy

Klientskou úlohu můžete kdykoli spustit prostřednictvím ERA Web Console ze záložky Administrace > Klientské úlohy. Stačí úlohu označit a z kontextového menu vybrat možnost Spustit na nebo spustit Spustit znovu. U každé úlohy zároveň naleznete barevný ukazatel průběhu úlohy a také ikonu stavu úlohy. Tyto grafické prvky vám usnadní orientaci v seznamu všech úloh a díky nim snadno zjistíte, v jakém stavu se úloha nachází a na kolika počítačích již doběhla – aniž byste museli přejít až do detailu úlohy. Po kliknutí na stav úlohy se zobrazí kontextové menu, prostřednictvím kterého si můžete vyfiltrovat například pouze počítače, na kterých úloha nedoběhla a následně na těchto stanicích spustit úlohu znovu.

validation-status-icon-warning DŮLEŽITÉ:

Pokud chcete aby se úloha spustila, musíte ji přiřadit podmínku spuštění a cíl. V opačném případě budete mít pouze prázdnou šablonu úlohy, která se nespustí, protože nemá žádný cíl ani podmínku spuštění.

icon_details_hoverPoznámka:

Vyhodnocení průběhu provádění úlohy závisí na mnoha faktorech (typu klientské úlohy, podmínce spuštění a počtu počítačů, na kterých se má spustit) a může chvíli trvat. Stav úlohy se tedy může změnit až se zpožděním od jejího skutečného provedení.

ct_executions_client_task

Kontextové menu klientských úloh nabízí tyto možnosti:

icon_details Detaily...

Kliknutím zobrazíte detaily o klientské úloze. Pokud následně přejdete na záložku Provedení, uvidíte informace o průběhu vykonávání úlohy. Z kontextového menu můžete rovnu aktivovat filtr, díky kterému si rychle zobrazíte pouze konkrétní stavy úlohy.

icon_details_hoverPoznámka:

Pokud máte klientské stanici nainstalován produkt ESET ve verzi 5.x a starší, zobrazí se informace: Úloha byla doručena spravovanému produktu.

icon_edit Změnit...

Kliknutím upravíte parametry konkrétní klientské úlohy. To je vhodné ve chvíli, kdy chcete provést pouze drobnou úpravu. V opačném případě si vytvořte novou klientskou úlohu.

icon_copyDuplikovat...

Po kliknutí vytvoříte kopii úlohy se stejnými parametry. Pouze zadejte nové jméno.

icon_delete Odstranit

Kliknutím odstraníte vybranou klientskou úlohu.

icon_restart_default Spustit na...

Po kliknutí můžete vytvořit novou podmínku spuštění a definovat nový cíl pro spuštění úlohy.

icon_manage Znovu spustit na cílech, kde selhala

Vytvoří novou podmínku spuštění a jako cíle vyberete ty, na kterých poslední spuštění úlohy nedoběhlo úspěšně. Není potřeba měnit žádné nastavení, pouze klikněte na tlačítko Dokončit.

move_default Přístup skupiny – pomocí této možnosti můžete přesunout klientské úlohy do jiné statické skupiny umožnit k nim přístup dalším uživatelům.

ct_executions_trigger

Kontextové menu dostupné po kliknutí na konkrétní instanci klientské úlohy (pomocí ikonky icon_expand nejprve rozbalte typ klientské úlohy) nabízí tyto možnosti:

icon_edit Změnit...

Kliknutím upravíte konkrétní podmínku spuštění.

icon_restart_default Okamžitě spustit znovu...

Po kliknutí znovu spustíte klientskou úlohu se stejnou podmínkou spuštění, tedy nad stejným cílem.

icon_delete Odstranit

Kliknutím odstraníte vybranou podmínku spuštění.

icon_copyDuplikovat...

Po kliknutí vytvoříte kopii podmínky spuštění se stejnými parametry. Pouze zadejte nové jméno.

Přístup skupiny

access_group

Prostřednictvím filtru Přístup skupiny si můžete vybrat konkrétní statickou skupinu a zjistit, jaké objekty vidí uživatelé kteří jsou členem dané skupiny.