Správa oprávnění

Pro vytvoření nové sady oprávnění přejděte v hlavním menu na záložku Administrace > Přístupová oprávnění > Sady oprávnění a klikněte na tlačítko Nová.... Případně klikněte na tlačítko Sady oprávnění a vyberte možnost Nová.... Pro úpravu již existující sady oprávnění klikněte na tlačítko Změnit. Pomocí tlačítka Duplikovat vytvoříte kopii existující sady oprávnění a můžete ji použít jako základ při vytváření nové sady oprávnění.

icon_section Obecné

Zadejte název oprávnění, volitelně popis.

icon_section Statické skupiny

Vyberte statické skupiny, na které se aplikují oprávnění definovaná v další části.

icon_section Statické skupiny

V této části můžete určit, ke kterým statickým skupinám budou mít uživatelé s tímto oprávněním přístup. Vybrat můžete konkrétní statickou skupinu a jejich podskupinu, případně přidělit přístup ke všem statickým skupinám. Oprávnění k funkcím souvisejícím se správou statických skupin se převezmou z oprávnění definovaných ve sekci Funkce.

icon_section Funkce

Vyberte jednotlivé součásti ERA Web Console, ke kterým chcete uživateli přidělit přístup. Oprávnění můžete definovat až na konkrétní klientské a serverové úlohy. Rychlý výběr můžete provést kliknutím na Přidělit přístup ke všem funkcím pouze pro čtení a Přidělit úplný přístup ke všem funkcím. Sady oprávnění s touto úrovní přístupu jsou již předdefinovány a jsou vázány na statickou skupinu Všechna zařízení:

Sada administrátorských oprávnění (úplný přístup)

Sada oprávnění pouze pro čtení

Přidělením oprávnění pro zápis/použít automaticky přidá také oprávnění pro čtení.

validation-status-icon-error UPOZORNĚNÍ:

Všechny předdefinované sady oprávnění mají přiřazen přístup k nejnadřazenější statické skupině Všechny zařízení. Při přiřazování těchto oprávnění uživatelům buďte opatrní, protože uživatelé získají přístup ke všem objektům v ERA. Pokud uživateli nepřiřadíte žádnou sadu oprávnění, nedokáže se přihlásit do konzole.

icon_section Skupiny uživatelů

Vyberte jednu nebo více skupin uživatelů pro ESET Mobile Device Management pro iOS.

icon_section Uživatelé

Ze seznamu všech uživatelů dostupných uživatelů v levé části vyberte uživatele, kterým chcete danou sadu oprávnění přiřadit.

icon_section Přehled

V této části se zobrazí souhrnné informace o vytvářené sadě oprávnění. Zkontrolujte, zda nastavení odpovídá vašim představám a vytvoření sady oprávnění dokončete kliknutím na tlačítko Dokončit.