Vytvoření nativního uživatele

Pro vytvoření nového nativního uživatele přejděte v hlavním menu na záložku Administrace > Přístupová oprávnění > Uživatelé a klikněte na tlačítko Nový.... Případně klikněte na tlačítko Uživatelé a vyberte možnost Nový nativní uživatel....

icon_details_hoverPoznámka:

Níže uvádíme důležité kroky, kterým byste měli věnovat pozornost, abyste si proces vytvoření uživatele co nejvíce usnadnili.

1.Rozhodněte se, jaká statická skupina bude pro uživatele domovská. V případě potřeby nejprve skupinu vytvořte.

2.Rozhodněte se, k jakým částem konzole má mít uživatel práva. V případě potřeby nejprve vytvořte novou sadu oprávnění.

Dále již postupujte podle kroků v této kapitole.

admin_create_new_native_user1

icon_section Obecné

Zadejte jméno uživatele, volitelně popis.

Autentifikace

Heslo se musí skládat alespoň z 8 znaků a nemělo by obsahovat jméno uživatele.

Účet

Možnost Zapnuto ponechte aktivní, pokud má být účet aktivní.

Pokud chcete, aby si uživatel musel změnit heslo při prvním přihlášení k ERA Web Console, zaškrtněte možnost Musí si změnit heslo.

Pomocí možnosti Doba platnosti hesla můžete definovat, jak dlouho bude heslo platné (ve dnech), než si bude muset uživatel nastavit nové heslo.

Zadejte interval v minutách, po jehož uplynutí bude uživatel při neaktivitě odhlášen z ERA Web Console.

Pro snadnější identifikaci uživatele můžete zadat jeho celé jméno, e-mail a telefon.

icon_section Sady oprávnění

Přiřaďte uživateli potřebná oprávnění. Použít můžete předdefinované sady oprávnění: Sada oprávnění pouze pro čtení, Sada oprávnění pro asistovanou instalaci nebo Sada administrátorských oprávnění, případně si můžete vytvořit vlastní sadu oprávnění.

validation-status-icon-error UPOZORNĚNÍ:

Všechny předdefinované sady oprávnění mají přiřazen přístup k nejnadřazenější statické skupině Všechny zařízení. Při přiřazování těchto oprávnění uživatelům buďte opatrní, protože uživatelé získají přístup ke všem objektům v ERA. Pokud uživateli nepřiřadíte žádnou sadu oprávnění, nedokáže se přihlásit do konzole.

icon_section Přehled

V této části se zobrazí souhrnné informace o vytvářeném uživatelském účtu. Zkontrolujte, zda nastavení odpovídá vašim představám a vytvoření uživatelského účtu dokončete kliknutím na tlačítko Dokončit.