SMTP server

ESET Remote Administrator može automatski slati izvješća i obavijesti e-poštom. Aktivirajte Koristi SMTP server, idite na Administrator > Postavke servera > Napredne postavke > SMTP server i unesite sljedeće podatke:

Host – naziv hosta ili IP adresa vašeg SMTP servera.

Port – SMTP se standardno koristi portom 25, no možete to promijeniti ako se vaš SMTP server koristi drugim portom.

Korisničko ime – ako je za vaš SMTP server potrebna autorizacija, unesite naziv SMTP korisničkog računa (nemojte uključiti domenu jer to neće funkcionirati).

Lozinka – lozinka povezana s SMTP korisničkim računom.

Vrsta zaštite veze – navedite vrstu veze, zadano je Nije zaštićeno, ali ako vaš SMTP server omogućava sigurne veze, odaberite TLS ili STARTTLS. Ako želite da veza bude sigurnija, dobro je upotrijebiti STARTTLS ili SSL/TLS ekstenziju koja upotrebljava poseban port za šifriranu komunikaciju.

Vrsta autorizacije – standardno je postavljeno na Bez autorizacije, ali s padajućeg popisa možete odabrati odgovarajuću vrstu autorizacije (npr. Prijava, CRAM-MD5, CRAM-SHA1, SCRAM-SHA1, NTLM ili Automatski).

Adresa pošiljatelja – navedite adresu pošiljatelja koja će se prikazivati u zaglavlju poruka e-pošte s obavijestima (Od:).

Testiranje SMTP servera – tako ćete provjeriti jesu li postavke SMTP-a ispravne. Pritisnite gumb Pošalji probnu poruku e-pošte i otvorit će se skočni prozor. Unesite adresu e-pošte primatelja i na tu će se adresu putem SMTP servera poslati probna poruka e-pošte. Provjerite poštanski sandučić primatelja da biste provjerili je li probna poruka e-pošte isporučena.