Upravljanje mobilnim uređajima

Kako biste iskoristili prednosti značajke Upravljanje mobilnim uređajima u programu ESET Remote Administrator, provedite korake u nastavku za instaliranje, prijavljivanje, konfiguriranje i primjenu pravila.

1.Instalirajte Mobile Device Connector (MDC) s pomoću cjelovitog instalacijskog programa ili izvršite instalaciju komponente za Windows ili Linux. Prije instalacije provjerite ispunjavate li preduvjete.

icon_details_hoverNAPOMENA

Ako instalirate MDC s pomoću cjelovitog instalacijskog programa, ne treba vam HTTPS certifikat treće strane. Ako instalirate samo MDC komponentu, trebat će vam HTTPS certifikacijski lanac treće strane. Ako želite instalirati ERA-u pomoću Cjelovitog instalacijskog programa i upotrijebiti HTTPS certifikat treće strane, najprije instalirajte ESET Remote Administrator, a zatim promijenite svoj HTTPS certifikat pomoću Pravila (u odjeljku Općenito kliknite Promijeni certifikat > Prilagođeni certifikat).

2.Aktivirajte ERA MDC pomoću zadatka klijenta Aktivacija proizvoda. Postupak je isti kao kada aktivirate bilo koji sigurnosni proizvod tvrtke ESET na klijentskom računalu (licenčna jedinica neće se koristiti).

3.Provedite zadatak servera Sinkronizacija korisnika (preporučeno). To vam omogućuje automatsku sinkronizaciju korisnika sa servisom Active Directory ili LDAP-om za upravljanje korisnicima.

icon_details_hoverNAPOMENA

Ako planirate upravljati samo uređajima sa sustavom Android (nećete upravljati iOS uređajima), prijeđite na korak 6.

4.Stvorite APN certifikat. Taj certifikat koristi ERA MDM za prijavu uređaja sa sustavom iOS.

5.Stvorite novo pravilo za ESET Mobile Device Connector kako biste aktivirali APNS.

6.Prijavite mobilne uređaje s pomoću prijave uređaja. Konfigurirajte zadatak kako biste prijavili uređaje sa sustavom Android i/ili iOS. To možete učiniti i na kartici Računala ili Grupa tako da kliknete Dodaj novo > Mobilni uređaji dok je odabrana statička grupa (opcija Dodaj novo ne može se upotrebljavati u dinamičkim grupama).

7.Ako niste dali licencu tijekom prijave uređaja, aktivirajte mobilne uređaje s pomoću zadatka klijenta za aktivaciju proizvoda – odaberite licencu za ESET Endpoint Security. Licenčna jedinica bit će upotrijebljena za svaki mobilni uređaj.

8.Možete urediti korisnike kako biste konfigurirali prilagođene atribute i dodijelili mobilne uređaje ako niste dodijelili korisnike tijekom prijave uređaja.

9.Sada možete početi primjenjivati pravila i upravljati mobilnim uređajima. Na primjer, upotrijebite Stvaranje pravila za iOS MDM – Exchange ActiveSync račun da biste automatski konfigurirali račun e-pošte, kontakte i kalendar na uređajima sa sustavom iOS. Također možete primijeniti ograničenja na uređaj sa sustavom iOS i/ili dodati Wi-Fi vezu.

10. Možete upotrijebiti ponovnu prijavu na mobilnom uređaju koji je bio oštećen ili izbrisan. Veza za ponovnu prijavu bit će poslana e-poštom.

11. Zadatak Prekini upravljanje (Deinstaliraj ERA agent) poništit će MDM prijavu mobilnog uređaja i ukloniti ga iz ERA-e.