Dodavanje računala u grupe

Klijentska računala možete dodavati u grupe. Tako će računala biti strukturirana i posložena po vašoj želji. Računala možete dodavati u statičke ili dinamičke grupe.

Statičkim se grupa upravlja ručno, a dinamičke se automatski uređuju sukladno određenim kriterijima iz predloška. Nakon dodavanja računala u grupe grupama možete dodjeljivati pravila, zadatke ili postavke. Pravilo, zadatak ili postavka potom se primjenjuju na sve članove grupe. Odnos između grupa i zadataka/pravila opisan je u nastavku:

Statičke grupe

Statičke grupe su grupe ručno odabranih i konfiguriranih klijenata. Njihovi su članovi statički i mogu se dodavati/uklanjati isključivo ručno, a ne temeljem nekih dinamičkih kriterija.

Dinamičke grupe

Dinamičke grupe su grupe klijenata u kojima se članstvo određuje temeljem određenih kriterija. Ako ne zadovoljava kriterije, klijent će biti uklonjen iz grupe. Računala koja zadovoljavaju kriterije u grupu će biti dodana automatski – otuda naziv dinamička.