Predlošci dinamičkih grupa

Predlošci dinamičke grupe uspostavljaju kriterije koje računala moraju ispuniti da bi se postavili u dinamičke grupe. Kada klijent ispuni te kriterije, automatski će se premjestiti u odgovarajuću dinamičku grupu.

Stvaranje predloška nove dinamičke grupe

Upravljanje predloškom dinamičke grupe

Pravila za predložak dinamičke grupe

Predložak dinamičke grupe – primjeri