Stvaranje pravila za iOS MDM – Exchange ActiveSync račun

Ta pravila možete upotrijebiti za konfiguriranje Microsoft Exchange Mail računa, kontakata i kalendara na mobilnim uređajima korisnika sa sustavom iOS. Prednost korištenja takvih pravila u tome je što trebate stvoriti samo jedno pravilo koja potom možete primijeniti na brojne mobilne uređaje sa sustavom iOS a da pri tome ne morate konfigurirati svaki zasebno. To možete učiniti pomoću korisničkih atributa servisa Active Directory. Morate navesti varijablu, na primjer ${exchange_login/exchange}, i ona će se zamijeniti vrijednošću iz AD-a za određenog korisnika.

Ako ne koristite Microsoft Exchange ili Exchange ActiveSync, možete ručno konfigurirati svaki servis (Mail računi, Računi za kontakte, LDAP računi, Računi za kalendar i Računi za kalendar s pretplatom).

U sljedećem primjeru objašnjeno je kako stvoriti i primijeniti nova pravila za automatsko postavljanje aplikacija Mail, Kontakti i Kalendar za svakog korisnika mobilnog uređaja sa sustavom iOS pomoću Exchange ActiveSync (EAS) protokola za sinkronizaciju tih servisa.

icon_details_hoverNAPOMENA

Prije nego što počnete postavljati ta pravila obavezno provedite korake opisane u odjeljku Upravljanje mobilnim uređajima.

icon_section Osnovno

Unesite Naziv za ovo pravilo. Polje Opis nije obvezno.

icon_section Postavke

Na padajućem izborniku odaberite ESET Mobile Device Management za iOS , kliknite Ostalo kako biste proširili kategorije, a zatim kliknite Uredi pored mogućnosti Exchange ActiveSync računi.

Create_a_Policy_for_iOS_MDM_01

Kliknite Dodaj i naznačite pojedinosti svog Exchange ActiveSync računa. Možete dodati varijable za određena polja (odaberite s padajućeg popisa), kao što su Korisnik ili Adresa e-pošte. Nakon primjene pravila njih će zamijeniti stvarne vrijednosti iz odjeljka Upravljanje korisnicima.

Create_a_Policy_for_iOS_MDM_02

Naziv računa – unesite naziv Exchange računa. To je namijenjeno samo korisniku ili administratoru za prepoznavanje o kojem je Mail računu/kontaktima/kalendaru riječ.

Exchange ActiveSync host – odredite naziv hosta Exchange Servera ili njegovu IP adresu.

Koristi SSL – ta je mogućnost aktivirana prema zadanim postavkama. Ona određuje hoće li Exchange Server koristiti Secure Sockets Layer (SSL) za autorizaciju.

Domena – to polje nije obavezno. Možete unijeti domenu kojoj ovaj račun pripada.

Korisnik – ime za prijavu za Exchange. Odaberite odgovarajuću varijablu s padajućeg popisa kako biste koristili atribut iz servisa Active Directory za svakog korisnika.

Adresa e-pošte – odaberite odgovarajuću varijablu s padajućeg popisa kako biste koristili atribut iz servisa Active Directory za svakog korisnika.

Lozinka – nije obavezno. Preporučujemo da to polje ostavite prazno. Ako ostane prazno, korisnici će dobiti upit da stvore vlastite lozinke.

Broj prošlih dana e-pošte za sinkronizaciju – odaberite broj prošlih dana e-pošte za sinkronizaciju s padajućeg popisa.

Certifikat identiteta – podaci za spajanje na ActiveSync.

Dopusti premještanje poruka – ako se aktivira, poruke se mogu premještati s jednog računa na drugi.

Dopusti sinkronizaciju nedavno korištenih adresa – ako se aktivira ta mogućnost, korisniku je omogućena sinkronizacija nedavno korištenih adresa na svim uređajima.

Koristi samo u aplikaciji Mail – aktivirajte tu mogućnost ako slanje poruka s ovog računa želite dopustiti samo aplikaciji Mail.

Koristi S/MIME – aktivirajte tu mogućnost kako biste koristili S/MIME šifriranje za odlazne poruke e-pošte.

Certifikat za potpisivanje – podaci za potpisivanje MIME podataka.

Certifikat za šifriranje – podaci za šifriranje MIME podataka.

Aktiviraj uključivanje i isključivanje šifriranja po poruci – omogućuje korisniku da odabere je li potrebno šifrirati svaku poruku.

icon_details_hoverNAPOMENA

Ako ne naznačite vrijednost i ostavite prazno polje, korisnici mobilnih uređaja dobit će upit da unesu tu vrijednost. Na primjer Lozinku.

Create_a_Policy_for_iOS_MDM_03

Dodaj certifikat – po potrebi možete dodati određene Exchange certifikate (korisnički identitet, digitalni potpis ili certifikat za šifriranje).

icon_details_hoverNAPOMENA

Pomoću navedenih koraka po želji možete dodati više Exchange ActiveSync računa. Tako će na jednom mobilnom uređaju biti konfigurirano više računa. Ako je potrebno, možete urediti i postojeće račune.

icon_section Dodjela

Ovdje možete navesti koji su klijenti (pojedinačna računala / mobilni uređaji ili čitave grupe) primatelji pravila.

admin_pol_assign

Kliknite Dodijeli kako biste prikazali statičke i dinamičke grupe i njihove članove. Odaberite željene klijente i kliknite U redu.

admin_dg_tasks_target_list

icon_section Sažetak

Pregledajte postavke za ovo pravilo pa kliknite Završi.