Kada računalo postaje član dinamičke grupe?

Da bi računalo postalo član određene dinamičke grupe, treba zadovoljiti određene uvjete. Ti uvjeti definirani su u predlošku dinamičke grupe. Svaki predložak sastoji se od jednog ili više pravila. Možete odrediti ta pravila kad stvarate novi Predložak.

oOdređene informacije o trenutačnom stanju klijentskog računala pohranjuje agent. Stanje računala procjenjuje Agent prema pravilima predloška.

oSkup uvjeta potrebnih za pridruživanje klijenta dinamičkoj grupi definiran je u predlošcima dinamičkih grupa, a klijenti se procjenjuju za uključivanje u dinamičke grupe svaki put kada se prijave na ESET Remote Administrator. Kada klijent ispuni uvjete navedene u predlošku dinamičke grupe, automatski se dodjeljuje toj grupi.

oDinamičke grupe mogu se vidjeti kao filtri prema statusu računala. Jedno računalo može se kvalificirati za više od jednog filtra i stoga može biti dodijeljeno više od jednoj dinamičkoj grupi. To čini razliku između dinamičkih i statičkih grupa, jer pojedini klijent može pripadati samo jednoj statičkoj grupi.