Stvaranje dinamičke grupe pomoću novog predloška

Ovi koraci isti su kao i prilikom stvaranja dinamičke grupe pomoću postojećeg predloška sve do koraka Predložak dinamičke grupe u kojem kliknete Novi predložak dinamičke grupe i ispunite detalje za novi predložak.

admin_dg_teplate_choose_existing_new

Nakon što završite, taj novi predložak automatski će se koristiti. Također, predložak će se pojaviti u popisu predložaka za dinamičke grupe i može se koristiti za stvaranje drugih dinamičkih grupa.