Dinamičke grupe

Dinamičke grupe zapravo su prilagođeni filtri definirani u predlošcima. Računala se filtriraju na strani agenta, tako da se nikakve dodatne informacije ne prenose na server. Agent sâm odlučuje kojim dinamičkim grupama klijent pripada i samo obavještava server o toj odluci. Dinamičke grupe imaju svoju pravila definirana u predlošku dinamičke grupe.

Nakon što instalirate ESET Remote Administrator, dostupne su neke unaprijed definirane dinamičke grupe. Po potrebi možete stvoriti prilagođene dinamičke grupe. Prilikom stvaranja prvo stvorite predložak, a zatim stvorite dinamičku grupu.

Drugi je pristup da stvorite novu dinamičku grupu i novi predložak u hodu.

Iz jednog predloška može se stvoriti više od jedne dinamičke grupe.

Korisnik može koristiti dinamičke grupe u drugim dijelovima ERA servera. Moguće im je dodijeliti pravila ili pripremiti zadatak za sva računala u grupi.

Dinamičke grupe mogu biti pod statičkim grupama ili dinamičkim grupama. No najviša je grupa uvijek statična.

Sve dinamičke grupe pod određenom statičkom grupom samo filtriraju računala statičke grupe neovisno o tome koliko su duboko u stablu. Štoviše, za ugniježđene dinamičke grupe dublja dinamička grupa filtrira rezultate nadređene grupe.

Pravila se primjenjuju kao što je opisano ovdje. Međutim, kad su kreirane, mogu se slobodno premještati po stablu.