Zadaci klijenta

Možete koristiti mogućnost Zadaci klijenta za upravljanje klijentskim računalima i njihovim sigurnosnim proizvodima tvrtke ESET. Postoji skup unaprijed definiranih zadataka koji pokrivaju najčešće scenarije, a možete stvoriti i prilagođene zadatke klijenta s posebnim postavkama. Upotrijebite zadatke klijenta da biste zatražili akciju od klijentskih računala.

Zadaci klijenta mogu se dodijeliti grupama ili pojedinačnim računalima. Nakon stvaranja zadatak se izvršava pomoću okidača. Zadaci klijenta distribuiraju se klijentima kada se ERA agent na klijentu poveže s ERA serverom. Iz tog razloga možda će biti potrebno pričekati da se rezultati izvršavanja zadataka dostave na ERA server. Da biste skratili vrijeme izvršavanja zadataka, možete upravljati intervalom povezivanja ERA agenta. Dostupni su sljedeći unaprijed definirani zadaci:

Svaka Kategorija zadatka sadrži Vrste zadataka:

AII zadaci