Certifikati ravnopravnih računala

Ako je u vašem sustavu prisutan izdavatelj certifikata, potrebno je stvoriti certifikat ravnopravnog računala za pojedinačne komponente sustava ESET Remote Administrator. Za svaku od komponenti (ERA agent, ERA proxy i ERA server) potreban je certifikat.

icon_plus Novo...

Ova mogućnost koristi se za stvaranje novog certifikata. Ti se certifikati koriste za ERA agent, ERA proxy i ERA server.

icon_plus APN certifikat

Ova mogućnost koristi se za stvaranje novog APN certifikata. Taj certifikat koristi MDM.

icon_cert_usage Korištenje certifikata

Možete provjeriti i koji klijenti koriste ovaj ERA certifikat.

icon_edit Uredi...

Odaberite ovu mogućnost da biste uredili postojeći certifikat s popisa. Iste se mogućnosti primjenjuju kad stvarate novi certifikat.

icon_export Izvezi...

Ta se mogućnost koristi za izvoz certifikata u obliku datoteke. Ta je datoteka potrebna za lokalnu instalaciju ERA agenta na računalo ili za instalaciju alata MDM.

icon_export Izvezi kao Base64...

Ta se mogućnost koristi za izvoz certifikata u obliku .txt datoteke.

icon_undo_default Opozovi...

Ako više ne želite koristiti certifikat, odaberite Opozovi. Ta mogućnost poništava valjanost certifikata. Program ESET Remote Administrator neće prihvatiti nevaljane certifikate.

validation-status-icon-warning VAŽNO

Opoziv je nepovratan i certifikat nakon opoziva više nećete moći koristiti. Prije opoziva certifikata pobrinite se da ga više ne koristi ni jedan ERA agent. Tako ćete spriječiti gubitak veze s klijentskim računalima ili serverima (ERA server, ERA proxy, Mobile Device Connector, Virtual Agent Host).

Prikaži opozvano – ova mogućnost prikazuje sve opozvane certifikate.

Certifikat agenta za instalaciju potpomognutu serverom – taj se certifikat stvara tijekom instalacije servera pod uvjetom da odaberete mogućnost Generiraj certifikate.