Uvoz javnog ključa

Za uvoz izdavatelja certifikata treće strane kliknite Administracija > Certifikati > Izdavatelji certifikata. Kliknite Akcije i zatim Uvoz javnog ključa.

import_public

Odaberite datoteku za prijenos: kliknite mogućnost Pregledaj i idite na datoteku koju želite uvesti.

import_cert_auth

Unesite Opis certifikata i kliknite Uvezi. Izdavatelj certifikata sada je uspješno uvezen.