Prvi koraci

Nakon uspješne instalacije programa ESET Remote Administrator možete nastaviti s namještanjem postavki.

Prvo otvorite ERA web konzolu u web pregledniku i prijavite se.

Upoznavanje s ERA web konzolom

Prije početnog podešavanja preporučujemo da se upoznate s ERA web konzolom jer je to sučelje koje ćete koristiti za upravljanje sigurnosnim rješenjima tvrtke ESET.

Kada prvi put otvorite ERA web konzolu, Zadaci nakon instalacije provest će vas kroz preporučene korake za konfiguraciju sustava.

Stvaranje/prilagođavanje dopuštenja za nove korisnike

Tijekom instalacije stvorili ste standardni administratorski račun. Preporučujemo da administratorski račun spremite i da stvorite novi račun za upravljanje klijentima i konfiguriranje njihovih dopuštenja.

Dodavanje klijentskih računala, servera i mobilnih uređaja s mreže u ERA strukturu

Tijekom instalacije možete odabrati traženje računala (klijenata) na mreži. Svi će pronađeni klijenti biti na popisu u odjeljku Računala prilikom pokretanja programa ESET Remote Administrator. Ako se klijenti ne prikažu u odjeljku Računala, pokrenite zadatak Sinkronizacija statičke grupe za traženje računala i njihov prikaz u grupama.

Instalacija agenta

Nakon pronalaska računala instalirajte agent na klijentskim računalima. Agent omogućuje komunikaciju između programa ESET Remote Administrator i klijenata.

Instalacija proizvoda tvrtke ESET (uključujući aktivaciju)

Instalirajte proizvode tvrtke ESET da bi vaši klijenti i mreža bili sigurni. Instalacija se vrši pomoću zadatka Instalacija softvera.

Stvaranje/uređivanje grupa

Preporučujemo sortiranje klijenata u grupe, statičke ili dinamičke sukladno raznim kriterijima. Tako će upravljanje klijentima biti jednostavnije i imat ćete pregled nad čitavom mrežom.

Stvaranje novog pravila

Pravila se koriste za distribuciju određene konfiguracije za ESET-ove proizvode koji se izvršavaju na klijentskim računalima. Tako ćete izbjeći potrebu za ručnim konfiguriranjem proizvoda tvrtke ESET na svakom klijentu. Nakon stvaranja novog pravila s prilagođenom konfiguracijom isto pravilo možete dodijeliti grupi (statičkoj ili dinamičkoj) kako biste primijenili postavke na sva računala u toj grupi.

Dodjeljivanje pravila grupi

Kao što je objašnjeno iznad, pravilo mora biti dodijeljeno grupi da bi stupilo na snagu. Samo će se tako isto pravilo primjenjivati na sva računala koja spadaju u relevantnu grupu. Pravilo će se primijeniti svaki put kada se agent poveže s ERA serverom.

Postavljanje obavijesti i stvaranje izvješća

Preporučujemo da koristite obavijesti i izvješća za praćenje statusa klijentskih računala u okruženju. Primjerice, u slučaju da želite biti obaviješteni da je došlo do određenog događaja ili želite vidjeti ili preuzeti izvješće.