Stvaranje nove dinamičke grupe

Postoje tri načina za stvaranje nove dinamičke grupe:

1. Kliknite Računala > Grupe > icon_cogwheel i odaberite Nova dinamička grupa...

admin_create_new_dg_02

2. Kliknite Administracija > Grupe > icon_cogwheel > Nova dinamička grupa...

admin_create_new_dg

3. Kliknite Administracija > Grupe > kliknite gumb Grupa i kliknite Nova dinamička grupa...

admin_create_new_dg_01

Pojavit će se Čarobnjak za novu dinamičku grupu. On sadrži više primjera za stvaranje nove dinamičke grupe pomoću pravila za predložak dinamičke grupe.