Instalace prostřednictvím příkazového řádku

Níže uvedená nastavení je možné použít pouze v případě, kdy je grafické rozhraní MSI instalátoru spuštěno v některém z omezených režimů. Pro více informací, jaké přepínače podporuje konkrétní verze msiexec se podívejte do dokumentace Windows Installeru.

APPDIR="<path>"

• cesta – platná cesta ke složce

• Složka, do které se aplikace nainstaluje.

• Příklad: ees_nt64_ENU.msi /qn APPDIR=C:\ESET\ ADDLOCAL=DocumentProtection

APPDATADIR="<path>"

• cesta – platná cesta ke složce

• Složka, do které se nainstalují datové soubory aplikace.

MODULEDIR="<path>"

• cesta – platná cesta ke složce

• Složka, do které se nainstalují moduly aplikace.

ADDLOCAL="<list>"

• Komponenty k instalaci – seznam volitelných funkcí, které je možné nainstalovat.

• Příklad použití v ESET .msi balíčku: ees_nt64_ENU.msi /qn ADDLOCAL=<list>

• Pro více informací přejděte do databáze znalostí společnosti Microsoft: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa367536%28v=vs.85%29.aspx

ADDEXCLUDE="<list>"

• Komponenty, které nechcete instalovat. Nahrazuje parametr REMOVE ze starších verzí.

• Příklad použití v ESET .msi balíčku: ees_nt64_ENU.msi /qn ADDEXCLUDE=Firewall,Network

icon_details_hoverPoznámka: Parametr ADDEXCLUDE nemůžete použít společně s parametrem ADDLOCAL.

Pravidla

oADDLOCAL seznam všech komponent musí být oddělen čárkou.
oPo vybrání podřízené komponenty musíte specifikovat také nadřazenou komponentu.
oPro správné použití si prohlédněte sekci Další pravidla, kterou naleznete níže.

Vyžadováno

oPovinná – tato komponenta musí být vždy nainstalována
oVolitelná – instalaci těchto komponent můžete zrušit
oNeviditelná – povinná součást pro nadřazené komponenty
oRozcestník součást, který nemá vliv na produkt, pouze seskupuje více komponent

Níže uvádíme seznam komponent produktu ESET Endpoint:

Strom funkcí

Název komponenty

Vyžadováno

Počítač

Computer

Povinná

Počítač / Antivirus a antispyware

Antivirus

Povinná

Počítač / Antivirus a antispyware > Rezidentní ochrana souborového systému

RealtimeProtection

Povinná

Počítač / Antivirus a antispyware > Kontrola počítače

Scan

Povinná

Počítač / Antivirus a antispyware > Ochrana dokumentů

Document protection

Volitelná

Počítač / Správa zařízení

DeviceControl

Volitelná

Síť

Network

Rozcestník

Síť / Personální firewall

Firewall

Volitelná

Web a mail

WebAndEmail

Rozcestník

Web a mail / Filtrování protokolů

ProtocolFiltering

Neviditelná

Web a mail / Ochrana přístupu na web

WebAccessProtection

Volitelná

Web a mail / Ochrana poštovních klientů

EmailClientProtection

Volitelná

Web a mail / Ochrana poštovních klientů / Poštovní doplněk

MailPlugins

Neviditelná

Web a mail / Ochrana poštovních klientů / Antispamová ochrana

Antispam

Volitelná

Web a mail  / Filtrování obsahu webu

WebControl

Volitelná

Aktualizační mirror

UpdateMirror

Volitelná

Podpora Microsoft NAP

MicrosoftNAP

Volitelná

Další pravidla

oPokud se rozhodnete pro jakoukoli součást WebAndEmail, musíte specifikovat také neviditelnou položku ProtocolFiltering.
oPokud se rozhodnete pro součást EmailClientProtection, musíte specifikovat také neviditelnou položku MailPlugins.

Příklady:

ees_nt64_ENU.msi /qn ADDLOCAL=WebAndEmail,WebAccessProtection,ProtocolFiltering

ees_nt64_ENU.msi /qn ADDLOCAL=WebAndEmail,EmailClientProtection,Antispam,MailPlugins

Seznam CFG_ parametrů:

CFG_POTENTIALLYUNWANTED_ENABLED=1/0

• 0 – Vypnuto, 1 – Zapnuto

• Zapnutí detekce potenciálně nechtěných aplikací.

CFG_LIVEGRID_ENABLED=1/0

• 0 – Vypnuto, 1 – Zapnuto

• Aktivace zapojení do systému včasného varování ESET LiveGrid.

CFG_FIRSTSCAN_ENABLE=1/0

• 0 – Vypnuto, 1 – Zapnuto

• Naplánovat spuštění prvotní kontroly po dokončení instalace.

CFG_EPFW_MODE=0/1/2/3

• 0 Automatický, 1 Interaktivní, 2 Administrátorský, 3 Učící

• Režim spuštění Personálního firewallu.

CFG_EPFW_PROXY_ENABLED=1/0

• 0 – Vypnuto, 1 – Zapnuto

 

CFG_PROXY_ENABLED=0/1
0 Vypnuto, 1 Zapnuto

 

CFG_PROXY_ADDRESS=<ip>

• IP adresa proxy serveru.

CFG_PROXY_PORT=<port>

• Port proxy serveru.

CFG_PROXY_USERNAME="<user>"

• Uživatelské jméno pro autentifikaci.

CFG_PROXY_PASSWORD="<pass>"

Heslo pro autentifikaci.