Instalace bezpečnostního produktu ESET

Bezpečnostní produkt ESET můžete nainstalovat vzdáleně na počítač prostřednictvím klientské úlohy. Pro její vytvoření přejděte v hlavním menu na záložku Administrace > Klientské úlohy, vyberte úlohu Operační systém > Instalace aplikace a klikněte na tlačítko Nová....

Postupovat můžete podle níže uvedených kroků nebo tohoto článku v Databázi znalostí. Případně můžete postupovat krok za krokem podle našeho video návodu:

V tomto příkladu si ukážeme jak vytvořit úlohu Instalace aplikace a odeslat ji klientům. Cílem je nainstalovat ESET Endpoint Security na vybrané klienty ihned poté, co se připojí k ERA Serveru.

icon_section Obecné

Nejprve zadejte Název úlohy (například Instalace EES) a jako Typ úlohy vyberte Instalace klienta. Pole Popis je nepovinné.

icon_section Cíl

validation-status-icon-warning DŮLEŽITÉ: Cíl nemůžete definovat při vytváření nové klientské úlohy. Dokončete vytvoření úlohy a následně vytvořte podmínku pro její spuštění.

client_task_target

icon_section Nastavení

Klikněte na <Vybrat ESET licenci> a vyberte vhodnou licenci pro aktivaci produktu nainstalovaného na cílovém zařízení. Odsouhlaste licenční ujednání koncového uživatele. Pro více informací přejděte do kapitoly Správa licence a EULA.

Klikněte na <Vybrat balíček> a instalační balíček vyberte z repozitáře nebo zadejte konkrétní URL k instalačnímu balíčku (například http://download.eset.com/download/win/ees/ees_nt64_enu.msi).

icon_details_hoverPoznámka: Mějte na paměti, že ERA Server i ERA Agent potřebuje přístup k internetu, aby si mohl stáhnout balíček z online repozitáře ESET. V opačném případě budete schopni instalovat pouze z lokální sítě. Pokud vyberete možnost Instalovat balíček z URL, adresu zadávejte ve tvaru:

http://adresa_serveru/balicek.msi – pokud instalujete z veřejného serveru nebo máte v síti vlastní HTTP server.

file://\\unc_cesta_k_balicku\balicek.msi – pokud instalujete ze síťového úložiště.
file://C:\installs\balicek.msi – pokud je instalační balíček na klientské stanici, na které úlohu chcete spustit.

 

V případě potřeby můžete zadat parametry instalace, jinak ponechte toto pole prázdné. Pokud chcete vynutit restart operační systému, pokud jej instalace vyžaduje, vyberte možnost Automaticky restartovat, když je potřeba. Necháte-li tuto možnost neaktivní, rozhodnutí o restartu je na uživateli počítače.

fs_installation_product_settings

icon_section Přehled

Zkontrolujte, zda parametry klientské úlohy vyhovují vašim potřebám a klikněte na tlačítko Dokončit. Po jejím vytvoření doporučujeme úloze přiřadit podmínku spuštění, prostřednictvím které definujte cíl, nad kterým chcete úlohu spustit. V opačném případě byste měli vytvořenou pouze šablonu úlohy. Pokud kliknete na tlačítko Zavřít, podmínku spuštění můžete vytvořit kdykoli později.

client_task_finish

Informace o provedení úlohy naleznete na záložce Administrace > Klientské úlohy. Aktuální stav úlohy zjistíte snadno díky ukazateli průběhu.

client_task