Správa politik

Politiky naleznete v hlavním menu ERA Web Console na záložce Administrace > Politiky. Po kliknutí na ozubené kolečko icon_cogwheel nebo na tlačítko Politiky se zobrazí kontextové menu.

Kontextové menu tlačítka Politiky nabízí tyto možnosti:

icon_plusNová...

Po kliknutí se zobrazí průvodce pro vytvoření nové politiky.

icon_edit Změnit...

Kliknutím upravíte již existující politiku.

icon_copy Duplikovat

Po kliknutí vytvoříte kopii již existující politiky.

icon_edit Přiřadit

Prostřednictvím této možnosti přiřadíte politiku klientovi nebo skupině klientů.
 

icon_delete Odstranit

Kliknutím odstraníte vybranou politiku.

icon_import Importovat...

Prostřednictvím této možnosti můžete naimportovat zálohované politiky z externího .dat souboru.

icon_export Exportovat...

Kliknutím exportujete vybrané politiky do .dat soubor.

Abyste mohli pohodlněji vybírat záznamy, můžete si nastavit režim, který vám bude vyhovovat. Pro změnu režimu klikněte na šipku v horním pravém rohu a vyberte si jeden z následujících:

icon_singleselect_default Výběr jedné položky – v tomto režimu můžete vybrat pouze jednu položku.

icon_multiselect_default Výběr více položek – tento režim vám umožní najednou vybrat více položek.

icon_reload Aktualizovat - obnoví zobrazované informace.