Příznaky

Každému nastavení v politice můžete přiřadit příznak. Prostřednictvím příznaku určíte, jak má politika dané nastavení zpracovat. K dispozici jsou dva příznaky:

Použítnastavení s tímto příznakem bude odesláno klientovi, ale může být přepsáno politikou, která se aplikuje později.
Vynutit – nastavení s tímto příznakem má nejvyšší prioritu a nemůže být přepsáno jinou politikou (i v případě, že má stejný příznak). To zajistí, že se nastavení nezmění ani po sloučení všech politik.

policy_flags

Pro snadnější orientaci v konfiguraci se u každé sekce zobrazuje číslo. Toto číslo reprezentuje počet nastavení, které jste v politice vynutili, a chcete jej na klientské stanici použít.

Pro pohodlnější konfiguraci produktu můžete:

aplikovat všechna nastavení v dané sekci pomocí ikonky icon_plus,
odstranit všechna nastavení v dané sekci pomocí ikonky Koše.