Virtual appliance FAQ

Otázka: Jak aktivuji Apache HTTP Proxy ve Virtual Appliance?

Odpověď: Pokud jste Apache HTTP proxy neaktivovali v průběhu nasazení appliance, můžete to provést kdykoli později pomocí následujících kroků:

1.Přejděte do složky /opt/httpd-2.4.12/
2.Apache HTTP spusťte příkazem: /opt/httpd-2.4.12/bin/apachectl -k start
3.Upravte Iptables tak, aby byla povolena komunikace na portu 3128: iptables -A INPUT -p tcp --dport 3128 -j ACCEPT

Otázka: Jak nastavit LDAP pro synchronizaci statických skupin na ERA Virtual appliance?

Odpověď: Pokud připojení do domény selže, obvykle je to chybně zadanými údaji v konfiguračním souboru Virtual appliance (ofv.xml). Pro více informací přejděte do Databáze znalostí.

Otázka: Mám problém s ESET Remote Administrator 6.x na Hyper-V Server 2012 R2. Po přihlášení do ERA Web Console zobrazí virtuální stroj chybu "Unable to handle Kernel NULL pointer dereference at (null)".

Odpověď: V nastavení virtuálního počítače deaktivujte dynamické přiřazování paměti.