Synchronizace statické skupiny - Linuxové počítače

Linuxové počítače ve Windows doméně nezobrazují žádný text ve vlastnostech počítače v ADUC (Active Directory Users and computers), proto je nutné tuto informaci zadat ručně.

Zkontrolujte požadavky na instalaci serveru a následující předpoklady:
Linuxové počítače jsou v Active Directory.
Doménový kontroler je zároveň DNS serverem.
Je nainstalován ADSI Edit.
Otevřete příkazový řádek a zadejte příkaz adsiedit.msc
V hlavním menu klikněte na Akce > Připojit k.... Následně se zobrazí dialogové okno Nastavení připojení.
Vyberte možnost Dobře známý názvový kontext.
Z rozbalovacího menu vyberte Výchozí názvový kontext.
Po kliknutí na tlačítko OK se v levé části Editoru ADSI zobrazí položka s názvem vašeho doménového kontroleru - Výchozí názvový kontext [název vašeho serveru].
Klikněte na nově přidanou ADSI položku a rozbalte její podskupinu.
Přejděte do podskupiny CN (Common Name) nebo OU (Organizational Unit), ve které jsou zobrazeny Linuxové počítače.
Vyberte konkrétní Linuxový počítače a z kontextového menu vyberte možnost Vlastnosti. V zobrazeném dialogovém okně přejděte na parametr dNSHostName a klikněte na tlačítko Změnit.
Změňte hodnotu z <nenastaveno> na platný text (například, ubuntu.TEST).
Akci dokončete kliknutím na tlačítko OK > OK. Otevřete ADUC, zobrazte si vlastnosti konkrétního Linuxového počítače a následně byste již měli vidět vámi zadaný text.