Naplánování generování přehledu

1.V hlavním okně přejděte na záložku Administrace > Úlohy > Serverové úlohy > Generování přehledu a klikněte na tlačítko Nová.
2.Zadejte název úlohy, volitelně popis, a v části Nastavení vyberte šablonu. Pokud vám žádný přehled z těch předdefinovaných nevyhovuje, vytvořte si novou šablonu.
Přehled si můžete nechat zaslat na e-mail nebo ukládat do souboru. V závislosti na vybrané možnosti se dále zobrazí specifické možnosti konfigurace.
V části Podmínky spuštění klikněte na tlačítko Přidat novou... a nastavte interval, ve kterém chcete pravidelně přehled generovat.
Pro vytvoření nové serverové úlohy klikněte na Dokončit. Úloha se spustí ve stanovený datum a čas.