Opakované použití podmínky spuštění v serverové úloze

Opakované použití podmínky spuštění znamená, že stejná podmínka se použije pro spuštění více úloh ve stejný čas.

Představte si situaci, že chcete vygenerovat ve stejný čas (například jednou měsíčně) dva odlišné přehledy. Můžete pro každou úlohu vytvořit samostatnou podmínku spuštění nebo podle následujících kroků použít jednu podmínku pro obě úlohy.

1.Vytvořte první serverovou úlohu pro generování přehledu společně s podmínkou spuštění jednou za měsíc.
2.Vytvořte druhou serverovou úlohu pro generování druhého přehledu.
3.Při vytváření úlohy v části Podmínky spuštění klikněte na tlačítko Přidat existující. Zobrazí se seznam všech existujících podmínek spuštění.
4.Ze zobrazeného seznamu vyberte podmínku, kterou jste vytvořili v kroku 1.
5.Nyní bude pro generování přehledů použita jedna podmínka – tedy v definovaný interval se vygenerují oba přehledy.