Požadavky pro instalaci ESET RD Sensor na Linux

Pro instalaci ESET RD Sensor na Linux postupujte podle následujících kroků:

1.Ujistěte se, že počítač splňuje předpoklady pro instalaci:
oSíť musí být možné prohledávat (otevřené porty, firewall nesmí blokovat příchozí komunikaci atp.)
oServer musí být z lokálního počítače dosažitelný.
oNa lokálním počítači nainstalovaný ERA Agent pro správné fungování všech součástí.
oInstalační balíček RD Sensor musí být nastaven jako spustitelný:
chmod +x RDSensor-Linux-x86_64.sh
2.Spusťte instalaci prostřednictvím instalačního balíčku s oprávněním sudo:

sudo ./RDSensor-Linux-x86_64.sh

3.Přečtěte si a licenční ujednání. Pro pohyb v Terminálu použijte klávesu Mezerník.
Licenční ujednání odsouhlaste stisknutím klávesy Y. V opačném případě stiskněte klávesu N.
4.ESET RD Sensor se nainstaluje na počítač.
5.Po dokončení instalace ověřte, zda ESET RD Sensor běží pomocí příkazu:

sudo service rdsensor status nebo systemctl status rdsensor

5.Rogue Detection Sensor protokol naleznete ve složce: var/log/eset/RemoteAdministrator/RogueDetectionSensor/trace.log