Potenciálně nechtěné aplikace

Potenciálně nechtěné aplikace jsou programy, které sice nemusí představovat bezpečnostní riziko, ale mohou mít negativní dopad na výkon počítače. Tyto aplikace se obvykle do systému nainstalují až po souhlasu uživatele. Jejich instalací dojde k určitým změnám v chování počítačového systému oproti stavu bez instalace příslušné aplikace. Mezi tyto změny v systému patří zejména:

zobrazování oken (pop-up, reklamy), které by se jinak nezobrazovaly,
aktivace a spuštění skrytých procesů,
zvýšená spotřeba systémových prostředků,
změny výsledků vyhledávání,
komunikace se servery výrobce aplikace.