Používané porty

Níže jsou uvedeny porty, které při síťové komunikaci používá ESET Remote Administrator. Ostatní komunikace je zajišťována nativními procesy operačního systému (například NetBIOS přes TCP/IP).

ERA Server:

Protokol

Port

Použití

Popis

TCP

2222

ERA Server naslouchá

Komunikace mezi klienty a ERA Server

TCP

2223

ERA Server naslouchá

Komunikace mezi ERA Web Console a ERA Server, používán pro asistovanou instalaci.

ERA Web Console:

Protokol

Port

Použití

Popis

TCP

443

 

HTTP SSL ERA Web Console

ERA Proxy:

Protokol

Port

Použití

Popis

TCP

3128

 

HTTP Proxy (aktualizační cache)

TCP

2222

 

Proxy

Apache HTTP Proxy:

Protokol

Port

Použití

Popis

TCP

3128

 

HTTP Proxy (aktualizační cache)

ERA Agent:

Protokol

Port

Použití

Popis

TCP

1237

Naslouchá

Pro funkci vzdáleného probuzení klienta

Vzdálené nasazení ERA Agenta na Windows:

Protokol

Port

Použití

Popis

TCP

139

Cílový port z pohledu ERA Server

Použití administrativních sdílení ADMIN$

TCP

445

Cílový port z pohledu ERA Server

Přímý přístup ke sdíleným prostředkům prostřednictvím TCP/IP při vzdálené instalaci (alternativa k TCP 139)

UDP

137

Cílový port z pohledu ERA Server

Překlad jmen při vzdálené instalaci

UDP

138

Cílový port z pohledu ERA Server

Procházení při vzdálené instalaci

Mobile Device Connector:

Protokol

Port

Použití

Popis

TCP

9980

Registrace mobilních zařízení

Port pro registraci mobilních zařízení

TCP

9981

Komunikace s ERA

Spojení s ERA Serverem

Předdefinované porty 2222 a 2223 můžete změnit, pokud jsou již používány jinou aplikací.

Poznámka: Pro zabránění konfliktům se ujistěte, že uvedené porty nejsou používány jinými programy. Ujistěte se také, že máte uvedené porty povolené na firewallech ve vaší síti.