Instalace bezpečnostního produktu ESET

Bezpečnostní produkt ESET můžete nainstalovat vzdáleně na počítač prostřednictvím klientské úlohy. Pro její vytvoření přejděte v hlavním menu na záložku Administrace > Klientské úlohy, vyberte úlohu Operační systém > Instalace aplikace a klikněte na tlačítko Nová....

V tomto příkladu si ukážeme jak vytvořit úlohu Instalace aplikace a odeslat ji klientům. Cílem je nainstalovat ESET Endpoint Security na vybrané klienty ihned poté, co se připojí k ERA Serveru.

Pro konfiguraci instalační úlohy postupuje podle následujících kroků nebo si prohlédněte toto video v Databázi znalostí.

admin_client task_software_install

icon_section Obecné

Nejprve zadejte Název úlohy (například Instalace EES) a jako Typ úlohy vyberte Instalace klienta. Pole Popis je nepovinné.

icon_section Cíl

V této části vyberte klienty (jednotlivé počítače nebo celé skupiny), na kterých chcete úlohu spustit.

admin_dg_tasks_target

Kliknutím na tlačítko Přidat cíle zobrazíte všechny statické a dynamické skupiny včetně jejich členů.

admin_dg_tasks_target_list

icon_section Podmínka spuštění

Jako Podmínku spuštění vyberte možnost Provést ihned, tím se úloha odešle na klienta jakmile to bude možné. Pomocí možnosti Použít lokální čas použijete pro konec platnosti úlohy čas na klientovi, nikoli čas na serveru.

fs_product_installation_trigger

icon_section Rozšířená nastavení – tuto funkci můžete použít pro snížení počtu provedení úlohy v případě, že použijete podmínku spuštění "Při výskytu události" nebo "Při výskytu klienta v dynamické skupině" a zabránit tak nadbytečnému spuštění úlohy. Po dokončení konfigurace této části klikněte na tlačítko Dokončit. Pro více informací přejděte do kapitoly zabránění aktivace podmínky spuštění.

icon_section Nastavení

Klikněte na <Vybrat ESET licenci> a vyberte vhodnou licenci pro aktivaci produktu nainstalovaného na cílovém zařízení. Odsouhlaste licenční ujednání koncového uživatele. Pro více informací přejděte do kapitoly Správa licence a EULA.

Klikněte na <Vybrat balíček> a instalační balíček vyberte z repozitáře nebo zadejte konkrétní URL k instalačnímu balíčku (například http://download.eset.com/download/win/ees/ees_nt64_enu.msi).

Poznámka: Mějte na paměti, že ERA Server i ERA Agent potřebuje přístup k internetu, aby si mohl stáhnout balíček z online repozitáře ESET. V opačném případě budete schopni instalovat pouze z vašeho lokálního repozitáře.

V případě potřeby můžete zadat parametry instalace, jinak ponechte toto pole prázdné. Pokud chcete vynutit restart operační systému, pokud jej instalace vyžaduje, vyberte možnost Automaticky restartovat, když je potřeba. Necháte-li tuto možnost neaktivní, rozhodnutí o restartu je na uživateli počítače.

icon_section Přehled

V této části se zobrazí souhrnné informace o vytvářené úloze. Zkontrolujte, zda nastavení odpovídá vašim představám a vytvoření úlohy dokončete kliknutím na tlačítko Dokončit. Úloha se vytvoří a bude připravena k použití.