Vytvoření nové certifikační autority

Pro vytvoření nového certifikátu přejděte v hlavním menu na záložku Administrace > Certifikáty > Certifikační autority a klikněte na tlačítko icon_plus Nová....

Certifikační autorita

Zadejte popis a heslo k certifikační autoritě. Heslo by mělo obsahovat alespoň 12 znaků.

Atributy (Předmět)

1.Zadejte obecný název certifikační autority. Název musí být unikátní.
Dále můžete volitelně zadat bližší informace o certifikátu.
2.Zadejte rozsah platnosti certifikátu..
3.Certifikační autoritu vytvořte kliknutím na tlačítko Uložit.

create_a_new_cert_authority

Pokud budete potřebovat certifikační autoritu upravit, vyberte ji v seznamu a ze zobrazeného kontextového menu vyberte možnost Změnit, případně klikněte na tlačítko Akce.

Exportovat veřejný klíč Certifikační autority

1.Vyberte certifikační autoritu.
2.Ze zobrazeného kontextového menu vyberte možnost Exportovat veřejný klíč. Veřejný klíč se exportuje jako .der soubor.

Poznámka: Pokud odstraníte ERA certifikační autoritu a vytvoříte novou, je nutné ji přiřadit ERA Serveru a restartovat službu ERA Server.